Kasvuyrittäjä - johda myös suurta laajennettua kokonaisuutta

|
Blogimerkintä

Viisi neuvoa kasvua hakeville yrittäjille.

Yrittäjäklubilaiset kokoontuivat klubi-iltaan jälleen 21.4. Aiheena oli tällä kertaa kasvuyrityksen kehittäminen, josta klubilaisille puhui menestynyt entinen kasvuyrittäjä, Aalto-yliopiston tutkimusjohtaja Mika Helenius. Helenius antoi kasvua hakeville yrittäjille viisi hyvää neuvoa. 

1. JOHDA SUURTA LAAJENNETTUA KOKONAISUUTTA

Johtamisen pohjana ovat aina yrityksen arvot ja kulttuuri. Näiden päälle rakentuvat muun muassa konseptit, tuotteet ja palvelut, brändi ja myynti. Kasvuyrityksen menestyksekäs johtaminen vaatii myös kokonaisuuden hallintaa ja ymmärrystä – yksityiskohdat eivät muodosta laajaa kokonaisuutta. Yrityksessä kaiken pitäisi tapahtua kokonaisliiketoiminnan ehdoilla, eikä esimerkiksi vain yksittäisen osakkaan tai pahimmillaan tuoteominaisuuden näkökulmasta, Helenius painotti.

2. KÄYTÄ TARVITTAESSA ULKOPUOLISTA APUA

Kasvuyrittäjän on syytä keskittyä ydinliiketoimintaan ja hankkia muihin asioihin ulkopuolista osaamista verkottumalla – ostaakin voi, jos sellaiseen on rahaa kassassa. Vaikeisiin ja kiperiin kysymyksiin kannattaa ottaa ulkopuolinen näkökulma. Heleniuksen mukaan esimerkiksi osakkaiden palkoista ja työsopimuksista ei kannata kinastella vaan ostaa ammattilaisapua palkkojen määrittelyyn.

3. RAKENNA HUIPPUTIIMI 

Huipputiimin rakentaminen ei ole helppoa, mutta se on tärkeää kasvuyrityksen menestyksen kannalta. Oikeaan tiimiin tarvitaan oikeaa osaamista ja kokemusta, suorituskykyä, reagointiherkkyyttä ja erityisesti keskinäistä luottamusta – halua voittaa yhdessä. Osakkaita valitessa kannattaakin käydä läpi jokaisen tausta ja riskinsietokyky, sillä kasvaakseen yrityksen omistajien on pystyttävä jättämään sinne rahaa – omaehtoinen rahoitus maksaa itsensä ruhtinaallisesti takaisin ja on huomattavasti edullisempaa kuin ulkoa hankittu rahoitus.  

4. KATSE TULEVAISUUTEEN

Kasvuyrityksessä jonkun, yleensä toimitusjohtajan, on nykyhetken kokonaisuuden lisäksi pystyttävä katsomaan tulevaisuuteen. Kun otetaan riskejä, on myös tärkeää varautua mahdollisiin kriiseihin, ja hoitaa yrityksen asiat kuntoon tällaisten tilanteiden varalta jo etukäteen. Kasvuvalmennuksessa voi käydä läpi yrityksen kasvu- ja muutosvalmiutta ja kehittää johtamista kokonaisuuksien hallinnan suuntaan.

5. SUOJAA SOPIMUKSILLA JO ENNAKKOON

Sopimukset ovat yrityksen ensimmäinen virallinen toimenpide. Kirjallisesta sopimisesta on hyvä tehdä osa arkista toimintaa ensimmäisestä päivästä alkaen. Kun yritys kasvaa, on erityisen tärkeää muistaa suojella omaa liikeideaa ja miettiä miten siitä viestii eri tahoille. Helenius painotti, että salassapito- ja muiden sopimusten huolellinen tekeminen kannattaa, eikä niissä ole syytä joustaa.

Kirjoittaja on DI, kiinnostunut ideoista, innovaatioista ja innostumisesta.