Most common legal questions

Kahdeksan kysytyintä lakikysymystä

|
Uutinen
Kuuntele

Tekkiläinen ottaa yhteyttä TEKin työsuhdejuristeihin usein silloin, kun on aika vaihtaa työpaikkaa.

1. Olen vaihtamassa työpaikkaa. Mistä selvitän irtisanomisaikani?

Irtisanomisajasta on usein sovittu työsopimuksessa. Mikäli työsopimuksessa ei ole asiasta mainittu, määräytyy irtisanomisaika työehtosopimuksen tai viime kädessä työsopimuslain mukaan. Näin ollen kannattaa ensin tarkistaa, mitä omassa työsopimuksessa on sovittu irtisanomisajasta.

2. Miten irtisanomisaika lasketaan?

Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomista seuraavasta päivästä lähtien. Viikkoina tai kuukausina määrätty irtisanomisaika päättyy samannimisenä tai -numeroisena päivänä kuin irtisanomisilmoitus on annettu. Jos vastaavaa päivää ei ole siinä kuussa, jossa irtisanomisaika päättyy, katsotaan irtisanomisajan päättyvän kuukauden viimeisenä päivänä. Jos esimerkiksi työsopimus irtisanotaan 1.9. ja irtisanomisaika on yksi kuukausi, päättyy työsuhde 1.10. Jos irtisanomisaika on 14 päivää, päättyy työsuhde 15.9.

​3. Olen vaihtamassa työpaikkaa enkä ehdi pitää kaikkia lomia ennen työsuhteen päättymistä. Täytyykö työnantajan maksaa minulle lomarahaa?

Lomarahaa koskevia säännöksiä ei ole laissa, vaan oikeus lomarahaan perustuu työehtosopimukseen tai työsopimukseen. Yleensä lomaraha maksetaan, jos vuosiloma on pidetty. Jos vuosilomaa ei ole pitänyt ja loma korvataan lomakorvauksena työsuhteen päättyessä, ei työnantajalla yleensä ole velvollisuutta maksaa lomarahaa lomakorvauksesta. Tämä kannattaa kuitenkin tarkistaa omasta työehtosopimuksesta tai työsopimuksesta.

4. Työsopimuksessani on sovittu kilpailukiellosta. Voinko silti mennä kilpailijalle töihin?

Lähtökohtaisesti työsopimuksessa sovittu kilpailukielto sitoo työntekijää, jos siitä on sovittu lain mukaisesti. Työsopimuslain mukaan kilpailukiellolle tulee olla erityisen painava syy, joka yleensä liittyy työntekijän tehtäviin ja asemaan. Esimerkiksi työntekijän työskentely tuotekehitys- tai tutkimustehtävissä tai työnantajan tarve suojella liikesalaisuuksia voi oikeuttaa kilpailukiellon tekemisen. Lisäksi kilpailukielto voi pääsääntöisesti olla voimassa vain enintään kuusi kuukautta, jos sen ajalta ei makseta korvausta. Esimerkiksi yrityksen ylimpään johtoon kuuluvien osalta voi sopia pitemmästä kilpailukiellosta.

5. Työnantaja on ehdottanut työsuhteen päättämistä sopimuksella. Mitä minun tulisi tehdä?

Työsuhde voidaan päättää yhteisesti sopien, mutta se on aina vapaaehtoista. Päättämissopimusta on syytä harkita tarkkaan, koska sillä on vaikutusta muun muassa työttömyysturvaan ja eläkkeisiin. Kannattaa pyytää työnantajalta sopimusluonnosta ja vähintään muutama päivä aikaa harkita asiaa.

6. Sain irtisanomisilmoituksen ja työsuhteeni päättyy tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Onko irtisanominen ollut laiton?

Työnantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Tämä edellyttää, että työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Irtisanominen saattaa olla laiton esimerkiksi tilanteessa, jossa työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin.

7. Säännöllinen työaikani on 37,5 tuntia viikossa enkä ole johtavassa asemassa. Työsopimukseni mukaan työsuhteessa ei noudateta työaikalakia. Onko tämä oikein?

Työaikalain soveltamisala määräytyy työaikalain mukaan eikä siitä voida pätevästi sopia toisin työntekijän vahingoksi. Työsopimuksessa ei voida pätevästi sopia, että työaikalakia ei sovelleta työaikalain piiriin kuuluvaan henkilöön. Työaikalakia sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin yksityisen ja julkisen sektorin työntekijöihin ja virkamiehiin työaikalaissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Esimerkiksi yrityksen ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt jäävät usein työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle työaikalain perusteella. Työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle voivat jäädä myös henkilöt, joilla on niin sanottu työaika-autonomia ja jotka saavat tosiasiallisesti itse päättää työajan sijoittelusta sekä päivittäisestä ja viikoittaisesta työajastaan.

8. Olen allekirjoittanut uuden työsopimuksen ja työ alkaa kahden kuukauden päästä. Nyt sain työtarjouksen toiselta työnantajalta ja haluaisin ottaa sen vastaan. Mitä teen?

Työsopimus voidaan irtisanoa jo ennen työnteon alkamista. Jos allekirjoitetun työsopimuksen irtisanomisaika on enintään kaksi kuukautta, ehdit irtisanoa työsopimuksen ennen työnteon alkua. Mikäli irtisanomisaika on pidempi ja se päättyy vasta työnteon aloituspäivän jälkeen, syntyy ylimenevältä irtisanomisajan osalta työnantajalle palkanmaksuvelvollisuus ja työntekijälle työntekovelvollisuus. Tällaisessa tilanteessa voit neuvotella työnantajan kanssa työsopimuksen päättämisestä jo aiemmin, jotta tällainen lyhyt työsuhde vältetään. Kannattaa huomata, ettei työsopimusta voi päättää koeajan perusteella ennen työnteon aloittamista. 

Ota rohkeasti yhteyttä

TEKin työsuhdejuristit ovat tekkiläisiä varten ja he auttavat mielellään.

Jos esimerkiksi epäilet irtisanomisen laillisuutta, voit ottaa yhteyttä TEKin juristeihin asian selvittämiseksi.

Myös erilaiset työhön liittyvät sopimukset voi lähettää TEKin juristeille kommentoitavaksi ennen allekirjoittamista.

TEKin jäsenenä saat monipuolista lakipalvelua niin henkilökohtaisesti kuin joustavasti verkossa 24/7.

TEKin juristit:

  • tarkistavat työ- ja johtajasopimusluonnoksia,
  • auttavat erilaisissa työsuhteeseen liittyvissä​ kysymyksissä,
  • auttavat yrittäjiä esimerkiksi yrityksen perustamiseen ja sopimuksiin liittyvissä asioissa,
  • hoitavat työsuhderiitoja ja neuvovat jäseniä esimerkiksi yt-tilanteissa.

Lisäksi eLakimies-palvelusta saat vastauksen tavallisimpiin lakikysymyksiin. Tutustu myös TEKin lakitietosivuihin ja usein kysyttyihin kysymyksiin.

 

Avainsanat: