Ilmastosopu syntyi – osaammeko hyödyntää mahdollisuudet taloudellisesti?

|
Blogimerkintä

Insinöörit ovat avainasemassa, kun suunnitellaan ja rakennetaan päästöjä vähentäviä teknologioita.

Pariisissa solmittu ilmastosopimus on historiallinen, sillä se koskee maailman kaikkia maita ja on oikeudellisesti sitova. Lisäksi melkein kaikki maat ovat antaneet omat lupauksensa päästöjensä vähentämisestä.

Merkittävä muutos on myös se, että Pariisissa päätettiin asettaa maapallon lämpenemisen rajoittamisen tavoitteeksi 1,5 astetta aiemman kahden sijasta.

CLEANTECH-MARKKINAT KASVAVAT – OMA SIIVU PITÄÄ OTTAA

Ministeriä myöten on hehkutettu Pariisissa saavutetun ilmastosovun seurauksena Suomella olevan mahdollisuuksia nousta puhtaan teknologian vientijätiksi. Kyllä ja ei.

Suomessa on monenlaista osaamista, ja uusien ratkaisujen tarve tekee mahdolliseksi kaupallistaa lisää cleantech-innovaatioita. Mahdollisuuksia toki on, mutta niin on ollut tähänkin asti. Etenkin päättäjät uskovat suomalaisen cleantech-osaamisen nostavan viennin ja talouden takaisin jaloilleen. Omaan erinomaisuuteen ei pitäisi kuitenkaan tuudittautua liiaksi, sillä vastaavaa osaamista löytyy muistakin maista.

On paljolti suomalaisista itsestään kiinni, pystymmekö hyödyntämään osaamisemme ja tarttumaan suureen ja kasvavaan puhtaan teknologian markkinaan. Jos emme toimi riittävän nopeasti, muut valtaavat markkinat edestämme.

NÄIN SUOMI NOUSEE CLEANTECHIN SUPERVALLAKSI

Mitä sitten pitäisi tehdä? Päästöjä vähentävien teknologioiden suunnittelijoina ja rakentajina insinöörit ovat avainasemassa. Suomen pitää muiden maiden tapaan osata vetää kotiin päin ja suosia suomalaista teknologiaa. Näin suomalaiset yritykset saavat maailman valloituksessa kipeästi tarvittavia kotimaisia referenssejä. Ilman niitä on vaikeaa, ellei peräti mahdotonta, päästä kansainvälisille markkinoille.

Julkisia hankintoja pitää käyttää tehokkaammin, kun tuetaan uusien innovaatioiden pääsyä markkinoille.

Esimerkiksi julkisia hankintoja pitää käyttää tehokkaammin, kun tuetaan uusien innovaatioiden pääsyä markkinoille. Julkisten hankintojen rooli referenssien saamisessa ja muutenkin uuden teknologian edistämisessä on merkittävä, mutta tätä ei käytetä niin hyvin kuin pitäisi.

Alan eri toimijoiden keskinäisellä, samoin kuin eri alojen välisellä yhteistyöllä ja julkisten hankintojen vetoavulla on mahdollista saada aikaan merkittäväkin asema globaaleilla markkinoilla. Tämä edellyttää myös Team Finland -henkisiä vientiponnisteluja ja toimivia kotimarkkinoita varsinkin referenssihankkeille.

Yritysten on puolestaan otettava asiakkaat paremmin mukaan kehitystyöhön. Vieläpä mielellään niiltä markkinoilta, joille yritys mielii. Eri yhteyksissä on myös korostettu yhteistyön merkitystä. Yksin on vaikea menestyä, mutta kokoamalla useamman yrityksen yhteenliittymiä on helpompi tehdä kauppaa esimerkiksi Kiinassa.