Ict:stä uuden kasvun veturi

|
Uutinen
Kuuntele

Rakennemuutoksen kanssa kamppailevan ict-sektorin uutta nousua pohjustetaan 350 miljoonan euron ohjelmilla.

Digitaalisuutta hyödyntämällä vauhditetaan yritysten uudistumista. Rakennemuutoksen keskellä painivaa ict-sektoria valjastetaan kovaa vauhtia talouden uuden nousun veturiksi.

Tekes käynnistää syksyn aikana 300 miljoonan euron kasvuohjelmat, jotka rohkaisevat yrityksiä hyödyntämään ennakkoluulottomasti tietotekniikkaa ja digitaalisuutta. Kolme valtakunnallista ohjelmaa keskittyvät teollisen internetin, 5G-teknologioiden sekä terveyden ja hyvinvoinnin digitaalisiin sovelluksiin.

Lisäksi Oulussa valmistellaan omaa 50 miljoonan euron ohjelmaa.

– Rakennemuutoksen hoitamisessa katseet pitäisi kääntää enemmän reaktiivisista toimista siihen, miten edistetään elinkeinoelämän uusiutumista, jotta sen kilpailukyky paranee. Se on nykyaikainen tapa toimia rakennemuutosten suhteen, kiteyttää rakennemuutosjohtaja Tapani Mattila työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tavoitteena on luoda yli 10 000 uutta työpaikkaa vuosikymmenen loppuun mennessä. Mattila uskoo, että syntyvät työpaikat ja yritykset eivät tule elämään vain tuen varassa.

– Jokaisen yrityksen pitää päivittää osaamistaan koko ajan. Yhtenä tavoitteena on, että näin saamme liikkeelle yritysten jatkuvia kehittämisprosesseja. Tällä tavalla luomme vahvalla pohjalla olevia yrityksiä ja työpaikkoja, Mattila jatkaa.

Uudenmaan lisäksi ict-alan rakennemuutos on kolhaissut viime vuosina erityisesti Oulun seutua. Oulussa uskotaan, että menetettyjen työpaikkojen tilalle saadaan ohjelmien avulla luotua tukku uusia.

– Kaikki kärjet ovat erittäin vahvoja globaaleja kasvutrendejä. Uskon, että pystymme hyödyntämään koko Suomen vientiä ja tekemään lisäarvoa uusilla tuotteilla. Aikaisemmat tuet ovat olleet kuitenkin rajallisia, luottaa Business­Oulun johtaja Juha Ala-Mursula.

– Tässä haetaan selvästi uutta toimintatapaa. Tulosten aikaansaamiseen ei mene monta vuotta, ja ensimmäiset tulokset näkyvät jo vuoden  kuluessa, Ala-Mursula arvioi.


Digitaalisuus mullistaa terveydenhuoltoa

Suomessa on jo rohkaisevia merkkejä digitaalisuuden hyödyntämisestä esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Yksi tällainen on Helsingissä, Oulussa ja Tampereella hyvinvointialan teknologiaa kehittävä startup-yritys Medieta. Yritys kehittää älyrannekkeita, joiden avulla voidaan tarkkailla potilaiden elintoimintoja.

– Ranneke toimii yhdessä kehittämämme pilvipalvelun kanssa. Tavoitteena on tunnistaa terveydentilaan liittyvät riskit ennen kuin potilaan tila heikkenee ja sairaalassa oloaika pitenee. Järjestelmä mahdollistaa potilaan kotiuttamisen nopeammin ja turvallisemmin, kertoo Sami Melkoniemi Medietasta.

Medieta on yrityksenä parivuotias. Melkoniemen mukaan edelläkävijän taival ei ole ollut helppo.

– Keskeisiä haasteita on ollut oikeanlaisen osaamisen kasaaminen toimivaksi kokonaisuudeksi, oikeiden kumppaneiden löytäminen ja erilaisten teknologioiden yhdistäminen tavalla, jota kukaan ei ole aiemmin tehnyt. Muiden startup-yritysten tavoin työskentelemme koko ajan saadaksemme rahoitusta kohtuuhintaan, Melkoniemi kertoo.

Valmisteilla oleva Tekesin Terveyttä biteistä -ohjelma onkin suunnattu esimerkiksi Medietan kaltaisille yrityksille, jotka tavoittelevat kansainvälistä kasvua digitaalisuutta hyödyntämällä.

– Suomessa on panostettu paljon terveys- ja ict-alojen tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Meidän pitää kuitenkin osata hyödyntää osaamista ihan uudella tavalla, korostaa ohjelmapäällikkö Auli Pere.

Pere huomauttaa, että digitaalisuuden hyödyntämismahdollisuuksia on valtavasti.

Esimerkiksi itsehoito ja yksilölliset hoitokonseptit tarjoavat mahdollisuuksia ohjelmisto- ja tietoturvayrityksille, lääketeollisuudelle ja etähoidon ratkaisuille. Hyvinvointipalvelut ja terveyden edistäminen voivat puolestaan hyödyntää muun muassa peliteollisuutta, suuria tietomassoja ja biopankkeja.

Peren mukaan keskeisenä tavoitteena on rakentaa Suomeen eri toimijoiden muodostama, kansainvälistä kasvua ruokkiva osaamis- ja liiketoimintaverkosto.

– Toivomme myös, että Suomesta löytyy hyviä kokeiluympäristöjä, joissa voimme testata aikaisessa vaiheessa kehitteillä olevia asioita. Myös kansainvälinen verkoistoituminen on tärkeää.

 

Ict-alan kasvuohjelmat pähkinänkuoressa

  • Teollisen internetin ohjelma kannustaa yrityksiä luomaan kokonaan uudenlaisia liiketoimintamalleja ja palveluja digitaalisuuden avulla.
  • Terveyttä biteistä -ohjelman tavoitteena on nostaa Suomi digitaalisen terveyden keskittymäksi.
  • 5thGear-ohjelman tavoite on pitää Suomi langattoman teknologian osaamisen huipulla.
  • Ohjelmat ovat suuruudeltaan yhteensä 300 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus on puolet.
  • Oulun seudulle valmistellaan näitä ohjelmia tukeva 50 miljoonan euron Hilla-ohjelma.
  • Tekes tekee käynnistämispäätöksen uusista ohjelmista lokakuun aikana. Ohjelmat ovat 4–5-vuotisia.
  • Yritykset voivat saada rahoitusta tuote­kehitykseen, kansainvälistymisen suunnitteluun, nopeisiin kokeiluihin ja pilotointiin sekä uusien toiminta- ja johtamismallien kehittämiseen.
  • Ohjelmat verkottavat yrityksiä kotimaassa ja kansainvälisesti esimerkiksi eurooppalaisissa ohjelmissa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.
  • Tekes on myös käynnistämässä kampanjaa, jolla rohkaistaan pk-yrityksiä palkkaamaan digiosaajia. Tekes voi maksaa puolet työntekijän palkasta enimmillään vuoden ajalta.

 

Avainsanat: