Esimies, johdatko tiimiäsi oikein?

|
Uutinen
Kuuntele

On rikkaus, kun työyhteisössä on erilaisia osaajia. Moni hyöty jää kuitenkin saavuttamatta, jos monimuotoista työyhteisöä ei johdeta oikein.

Tekniikan alan työpaikoilla ollaan varsin yksimielisiä siitä, että kaikkia tulee kohdella samanarvoisesti, syrjintää ei sallita ja erilaisia osaajia arvostetaan tasapuolisesti. TEKin tutkimukset kuitenkin osoittavat, että tasa-arvoiseen työyhteisöön on vielä matkaa.

Esimerkiksi ulkomaalaistaustaisista tekniikan alan yliopistokoulutetuista joka kolmas on kokenut syrjintää. Eniten syrjintää tapahtuu rekrytoitaessa. Naisista puolestaan joka kolmas ilmoittaa kokeneensa syrjintää tai epäasiallista kohtelua työpaikallaan, selviää TEKin kyselytutkimuksista.

Moni asia korjaantuisi paremmalla johtamisella, uskoo monimuotoisuudesta väitellyt ja sitä muun muassa Piilaakson teknologiayrityksissä tutkinut Jonna Louvrier.

– Suomessa on kehitytty paljon monimuotoisen työyhteisön johtamisessa, mutta vielä on paljon potentiaalia käyttämättä.

Epätasa-arvo maksaa paljon

Louvrier korostaa, että kyse ei ole valinnasta. Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta on säädetty laissa. 

– Usein väitetään harhaanjohtavasti, että monimuotoisuuden lisääminen johtaa automaattisesti innovaatioihin ja parempiin ideoihin. Monimuotoisuuden edut tulevat siitä, miten erilaisuuteen suhtaudutaan ja mitä työpaikalla käytännössä tehdään. 

Hyötyjä on helppo mitata euroilla. Epätasa-arvo maksaa valtavasti. 

– Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan yleisin syy poistua it-alalta oli epäoikeudenmukaisuuden tunteminen. Alalta poistuneiden työntekijöiden arvioitiin maksavan koko teknologia-alalle 16 miljardia dollaria vuodessa, Louvrier laskee.

Yhdysvalloissa epätasa-arvo maksaa teknologia-alalle 16 miljardia dollaria vuodessa.

Myös monenlainen osaaminen jää hyödyntämättä, jos työyhteisö on liian yksipuolinen. Osaajapulasta kärsivät yritykset voisivat laajentaa rekrytointimahdollisuuksiaan, sillä monimuotoinen työyhteisö huokuttelee suurempaa osaajajoukkoa.

Louvrier huomauttaa, että monella alalla markkinat ovat jakautuneet pieniin segmentteihin. Hän ottaa esimerkiksi australialaisen tutkimuksen, johon vastasi 1 200 henkilöä. 

Tutkimukseen vastanneista kolmannes koki, että palvelut ja tuotteet eivät vastanneet heidän tarpeisiinsa. Seksuaalivähemmistöihin kuuluneista näin koki puolet. Kolmannes vastanneista myös lopetti asiakassuhteen epätasa-arvoisen kohtelun vuoksi eikä ilmoittanut siitä kenellekään.

– Markkinoille voi jäädä suuria ryhmiä, joiden tarpeisiin ei vastata eikä se tule näkyväksi. Yrityksessä pitää olla ihmisiä, jotka ovat tietoisia erilaisuudesta, yhteiskunnallisista kysymyksistä ja eri ryhmien valtasuhteista, Louvrier summaa.

Turvallinen ympäristö saa tiimit kukoistamaan

Louvrier nostaa esiin myös monimuotoiset tiimit. Tiimit, joissa on monipuolista osaamista ja erilaisia ajattelutapoja, tuottavat parempaa tulosta. 

– Tosin tiimeissä on oltava tietynlainen toimintakulttuuri. Pitää olla turvallista tuoda esiin erilaisia mielipiteitä. Kilpailu saattaa johtaa pelkoon sekä hiljentymiseen ja passivoitumiseen.

TEKin naiskerhot yhdistävät naisia tekniikan alalla. Tutustu Naispolyteekkarit Napolin, Tampereen TEKNAn ja Lounais-Suomen AboaTEKin toimintaan: www.tek.fi/kerhot

 

Lähteet: TEKin tasa-arvotutkimus ja työmarkkinatutkimukset

 

Neljä vinkkiä moni­muotoisen työ­yhteisön johtamiseen

1. Määritä tavoitteet ja ole systemaattinen

Jonna Louvrier korostaa, että kaikki alkaa hyvin suunnitellusta ja systemaattisesta strategiasta. Monesti törmätään tilanteeseen, että valitut käytännöt eivät tue tavoitteita ja tuloksiakin mitataan väärällä tavalla.

– Eniten muutosta ennakoi se, että yrityksessä on monimuotoisuusjohtaja tai sinne on luotu selkeät vastuurakenteet.

2. Tunnista ennakkoluulot – kouluttaudu tarvittaessa

Hyvän työympäristön rakentaminen lähtee siitä, että etenkin esimiehet tunnistavat, mitkä piilevät asenteet ja ennakkoluulot vaikuttavat päätöksiin. Louvrier ottaa esimerkiksi kriittisistä paikoista rekrytoinnit ja osaamisen arvioinnin.

– On osoitettu, että esimerkiksi naisilta vaaditaan enemmän todisteita ansioista johtajatehtäviin.

3. Päästä myös vähemmistön edustajat ääneen

Monimuotoisuudesta saadaan hyöty irti, jos kaikki saavat kertoa omat näkemyksensä ja ideansa esimerkiksi palavereissa. Monesti vähemmistöt joko hiljennetään tai ne hiljentyvät.

Hiljentymiseen vaikuttavat monesti aiemmat kokemukset siitä, millaisia reaktioita heidän käytöksensä ovat saaneet aikaan. Oleellista on luoda ilmapiiri, jossa kaikki tuntevat olonsa arvostetuksi.

4. Tue vähemmistössä olevia ja syrjittyjä ryhmiä

Louvrier huomauttaa, että yksittäinen vähemmistön edustaja joutuu helposti oman asemansa vangiksi.

Yritys voi tukea vähemmistössä olevia ryhmiä monella tavalla. Esimerkiksi teknologia-alalla toimivat naisverkostot, kuten Women in Tech ja Future Female, ovat hyviä tapoja edistää tasa-arvoa ja keskustelua asiasta.

Luottamusmies, ole tasa-arvon airut

  • Ota tasa-arvoasiat puheeksi työpaikallasi. Sinulla on tukenasi lainsäädäntö, työehtosopimukset, paikalliset sopimukset ja oma liittosi.
  • Keskustelun herättäjänä voi toimia tasa-arvosuunnitelma ja siihen liittyvä palkkakartoitus, jonka säännöllinen tekeminen on tärkeää palkkatasa-arvon toteutumisen varmistamiseksi. 
  • Tee rohkeasti aloitteita. Keskustele työpaikallasi rekrytointikäytänteistä, palkoista, uramahdollisuuksista, keskustelukulttuurista ja kielenkäytöstä. 
  • Seuraa yhdessä työnantajan kanssa säännöllisesti tasa-arvon edistymistä.
Avainsanat: