urakehitys ja perhe

Elokuun alku toi mukanaan uudet perhevapaat – JUKO neuvotteli uudistuksen sisään virka- ja työehtosopimuksiin

|
Uutinen

Kuntasopimuksissa ja yliopistoissa tavoitteet saavutettiin hyvin. Valtiolla ja kirkossa työnantajien suhtautumisessa tasa-arvoiseen työn ja perhe-elämän yhdistämiseen löytyy vielä hiomista. "Portti on nyt auki mahdollisille tasa-arvokanteille."

Perhevapaat uudistuivat 1. päivä elokuuta, kun vanhempainvapaapäivien määrä kasvoi ja vapaiden käyttö joustavoitui.

Uudet vanhempainvapaat koskevat pääsääntöisesti lapsia, joiden laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Uudistuksen tavoitteena on lisätä työelämän ja vanhempien tasa-arvoa sekä huomioida nykyistä paremmin erilaiset perhemuodot.

Työntekijän oikeus perhevapaisiin perustuu työsopimuslakiin. Saman lain mukaan työnantajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta maksaa perhevapaiden ajalta palkkaa.

JUKO asettikin kevään virka- ja työehtosopimusneuvottelujen tavoitteiksi muun muassa yhtä suuren määrän palkallisia perhevapaita kummallekin vanhemmalle ja vanhemmuutta koskevat sukupuolineutraalit ilmaisut. Tavoitteet vastasivat perhevapaita koskevaa lakiuudistusta.

Uudistus sisään sopimuksiin

Kuntasopimuksissa sekä yliopistoissa tavoitteet saavutettiin hyvin, valtiolla ja kirkossa työnantajien suhtautumisessa tasa-arvoiseen työn ja perhe-elämän yhdistämiseen löytyy vielä hiomista.

Valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Kojo JUKOsta kertoi heti sopimusneuvottelujen päätyttyä, että perhevapaauudistus vietiin sopimukseen kokonaisuudessaan lainsäädännön edellyttäminä teknisinä muutoksina.

– Lisäksi saavutimme merkittävän korotuksen toisen vanhemman palkallisiin perhevapaisiin.

Synnyttäneen vanhemman palkalliset perhevapaat säilyivät yhteensä 72 päivässä, toisen vanhemman palkalliset perhevapaat nousivat 6 päivästä 18 päivään.

Kojo huomauttaa, että valtiolla sopimus ei täysin edistä uudistuneen perhevapaalainsäädännön tavoitteita vanhempien välisestä tasa-arvosta.

Kirkon sopimuksessa synnyttäjän palkallinen vapaa on 72 päivää. Toisen vanhemman palkallinen vanhempainvapaa on 18 päivää, mikä on 12 päivää enemmän kuin aiemmassa sopimuksessa.

Sekä kirkon sektorin neuvottelupäällikkö Anne Mikkola että valtion Markku Kojo arvioivat, että puolitiehen jäänyt ratkaisu vanhempainvapaiden palkallisesta määrästä jättää nyt portin auki mahdollisille tasa-arvokanteille.

Työmarkkinoiden edistyksellisimmät perhevapaauudistukset yliopistoissa ja kunta-alalla

Yliopistojen uusi työehtosopimus korostaa tasa-arvoa, kun sopimuksen myötä raskaana oleva vanhempi saa palkallista raskausrahakautta 40 päivää. Lisäksi kummallekin vanhemmalle maksetaan palkallista vanhempainvapaata 32 päivää.

Myös kunta-alalta löytyi yhteinen tahtotila tuoda perhevapaauudistus osaksi työehtosopimuksia, kun toisen vanhemman palkallinen perhevapaa piteni 32 päivään.

Ennen tätä esimerkiksi Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) äidillä oli oikeus täyteen palkkaan perhevapaan 72 ensimmäiseltä arkipäivältä, isällä 12 päivältä.

Palkallinen raskausvapaakausi on 40 päivää.

Uusi perhevapaita koskeva laki

  • Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.
  • Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat raskausraha ja erityisraskausraha (ennen erityisäitiysraha), vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha.
  • Raskaana olevalla on 40 raskausrahapäivää ennen siirtymistä vanhempainrahalle. Vanhempainrahapäiviä on käytettävissä kullekin lapselle yhteensä 320 arkipäivää, jotka vanhemmat voivat jakaa tasan. Näin kumpikin vanhempi saa halutessaan käyttää 160 vanhempainrahapäivää.
  • Omasta kiintiöstään voi sovittaessa luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle. Luovutettavat päivät on myös mahdollista jakaa useammalle henkilölle.
  • Yksinhuoltaja saa käyttöönsä kaikki vanhempainpäivät.
  • Vanhempainvapaan jaksottaminen: Työsuhteessa työskentelevällä on oikeus pitää vanhempainvapaata kunkin lapsen kanssa 1–4 vähintään 12 arkipäivän mittaista jaksoa.
  • Osittainen vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainraha | Työntekijä ja työnantaja sopivat osittaisesta hoitovapaasta. Jos työnantaja ei myönnä osittaista vapaata, työntekijällä on oikeus selvitykseen kieltäytymisen perusteista. Työnantajalla on oikeus kieltäytyä vain, jos vapaa aiheuttaa työpaikan tuotanto- tai palvelutuotannolle vakavaa haittaa.
  • Lue lisää täältä | Kela 1.8.2022 | Vanhempainpäivärahat uudistuivat