”Ei oteta tosissaan ja pidetään vähempiarvoisena asiantuntijana”

|
Uutinen
Kuuntele

Otsikon sitaatti on erään naispuolisen diplomi-insinöörin kokemus työelämästä.

Tekniikan akateemiset TEKin kyselyn mukaan liiton jäsenkunnalla on vielä pitkä matka työelämän tasa-arvoon. Joka kolmas naispuolinen diplomi-insinööri ikäluokasta tai toimiasemasta riippumatta kertoo kokeneensa syrjintää tai eriarvoista kohtelua työorganisaatiossaan viimeisen vuoden aikana.

– Naisten syrjintä liittyy varsinkin uralla etenemiseen ja palkkaukseen. Myös vähättelyä, arvostuksen puutetta ja eriarvoista kohtelua esiintyy, kertoo TEKin tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh.

Yksi naispuolisista vastaajista kertoo sanallisessa vastauksessaan: ”Harmittaa, että joudun osoittamaan kykyni ja osaamiseni uusille ihmisille jatkuvasti.” Miespuolinen vastaaja kertoo havainnoistaan omalta työpaikaltaan: ”Vanhakantainen toimitusjohtaja ei arvosta naisia samalla tavalla kuin miehiä. Naisten perhevapaat hän kokee henkilökohtaisiksi loukkauksiksi.”

Epätasa-arvon poistaminen – liiketoimintapäätös muiden joukossa!

– TEKin tavoitteena on tasa-arvo, monimuotoisuus ja yhtäläiset etenemismahdollisuudet sekä koulutuksessa että työelämässä, sanoo TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi.

– Tasa-arvoinen työelämä on arvo jo itsessään. Sillä on suuri merkitys myös yritysten ja julkisyhteisöjen tulokselle, sillä vain tasa-arvoisen kohtelun ja uramahdollisuuksien kautta henkilöresursseja voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti.

Kaupin mielestä epätasa-arvon poistaminen ei ole sen vaikeampaa kuin minkään muunkaan liiketoimintapäätöksen toimeenpano.

– Ensin pitää määritellä tahtotila, sitten asettaa tavoitteet ja mittarit, sitten seurata toteutumista. Tehtävän vaativuuteen ja työsuoritukseen perustuva palkkausjärjestelmä on oikein käytettynä oivallinen työkalu tasa-arvon edistämiseen, Kauppi sanoo.

TEK kysyi jäsenten kokemuksista syrjinnästä tai eriarvoisesta kohtelusta syksyn 2015 työmarkkina-tutkimuksessa. Vastaajia oli yli 10 000. Työikäisistä diplomi-insinööreistä naisia on noin 20 prosenttia.

TEKin tuloksia on verrattu myös Tilastokeskuksen työolotutkimuksen tietoihin. TEKin jäsenet raportoivat enemmän naisiin ja iäkkäisiin kohdistuvaa, ja vähemmän muihin syihin, kuten terveydentilaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai kielitaitoon, perustuvaa syrjintää kuin suomalaiset palkansaajat yleensä.

Lue lisää: Kooste TEKin tasa-arvokyselyn tuloksista graafeina

Tutustu muihin TEKin viimeaikaisiin tutkimuksiin

Avainsanat: