Diplomi-insinöörien palkoissa pientä nousua

|
Uutinen
Kuuntele

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka vakituisessa työsuhteessa oli vuoden 2016 lokakuussa 4 790 euroa ja keskipalkka 5 263 euroa kuukaudessa. Mediaanipalkka oli noussut edellisestä vuodesta 0,8 prosenttia.

Vuoden 2016 aikana valmistuneiden diplomi-insinöörien mediaanipalkka oli 3 360 ja keskipalkka 3 423 euroa. Tiedot perustuvat Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten keskuudessa tehtyyn työmarkkinatutkimukseen.

Lataa kuva isompana tästä.

Kokopäivätyössä olleista vastaajista 57 prosenttia kertoi, että palkka oli noussut edellisestä vuodesta. 34 prosentilla palkka oli pysynyt ennallaan, ja neljällä prosentilla palkka oli laskenut. Tavallisimmin palkankorotuksen perusteena oli yleiskorotus, jonka kertoi saaneensa 47 prosenttia niistä vastaajista, joiden palkka oli noussut. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan palkankorotuksen oli saanut 32 prosenttia.

Noin kuusi kymmenestä kokopäivätyössä olleesta vastaajasta kertoi olleensa tulospalkkauksen piirissä. Eniten tulospalkkausta käytettiin teollisuudessa, jossa kolme neljästä vastaajasta oli tulospalkkauksen piirissä. Tulospalkkausjärjestelmän piirissä olleista 78 prosenttia oli saanut tulospalkkiota viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Mediaanilla mitattuna tulospalkkion keskimääräinen suuruus oli 6 prosenttia vuosiansioista.

Tiedot TEKin työmarkkinatutkimukseen kerättiin lokakuussa 2016. Kohderyhmänä olivat työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet. Vastauksia kertyi kaikkiaan noin 9 500. Vastaajien yleisin suoritettu tutkinto oli diplomi-insinöörin tutkinto. Suurin osa vastanneista työskenteli asiantuntijatehtävissä yksityisellä sektorilla.

Lataa kuva isompana tästä.

Lisää tutkimustuloksia on luvassa vuoden 2017 ensimmäisessä TEK-lehdessä helmikuun alussa.

 

Avainsanat: