Akava: Vähemmän koulutetut pärjäävät yhä koulutettuja paremmin eurooppalaisessa palkkavertailussa

|
Uutinen
Kuuntele

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan palkkaerot Suomessa ovat EU:n pienimpiä.

Vähemmän koulutetut suomalaiset pärjäävät edelleen koulutettuja suomalaisia paremmin EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) palkkavertailussa, kertoo Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) tuore tutkimus. Suomalaisten korkeasti koulutettujen euromääräinen palkkataso ennen veroja on yhdeksänneksi korkein 29:n EU- ja ETA-maan korkeasti koulutettujen joukossa. Matalasti koulutettujen joukossa Suomen palkkataso on seitsemänneksi korkein.

– Palkat ovat nousseet Suomessa kautta linjan. Tämän seurauksena myös korkeasti koulutettujen palkkataso on saatu lähelle Saksan tasoa, mutta heikosti koulutettujen palkat ovat Suomessa selvästi korkeampia kuin Saksassa, pääekonomisti Eugen Koev kertoo.

Tutkimuksen mukaan palkkaerot Suomessa ovat EU:n pienimpiä, ja ne ovat viime vuosina jopa kaventuneet.

– Tulosten valossa on selvää, että Suomessa ei ole perusteita politiikalle, jolla poljetaan koulutettujen palkkoja, Koev toteaa.

Suomalaisten palkkojen ostovoimaa rokottaa korkea hintataso. Palkkaverotuksen vaikutusta ei pystytty selvittämään PT:n tutkimuksessa. Palkansaajan ostovoima on kokonaisuus, joka muodostuu palkoista, palkkaveroista ja hintatasosta.

– Jos palkkojen verotusta ei tarkastella, on kokonaiskuvan muodostaminen hankalaa. Tiedämme kuitenkin muista lähteistä, että korkeasti koulutetuille tyypillisiä palkkoja verotetaan Suomessa varsin ankarasti. Käsitykseni on, että suomalaisten korkeasti koulutettujen suhteellinen asema heikkenee kansainvälisessä vertailussa edelleen, kun palkkaverotus otetaan huomioon.

Koevin mielestä ansiotuloverotuksen keventäminen ja kulutusverotuksen kiristäminen puolustavat edelleen paikkaansa. Liikkumavaraa ei kuitenkaan ole paljon, koska kulutusverotuskin on Suomessa kireää.

– Syy Suomen korkeaan hintatasoon ei ole vain verotus, vaan yhtä lailla puutteellinen kilpailu esimerkiksi päivittäistavarakaupassa sekä pullonkaulat asuntomarkkinoilla, Koev huomauttaa.

 

Avainsanat: