Akava: Hallituksen suunnitelmat määräaikaisista työsuhteista heikentävät nuorten naisten asemaa

|
Uutinen
Kuuntele

Hallitusohjelman esitys lisäisi mahdollisuuksia väärinkäytöksiin, Akava pelkää.

Akava on huolissaan hallitusohjelman esityksestä poistaa määräaikaisen työsuhteen perustevaatimus. Akavan mielestä esitys on arveluttava sekä EU-säännösten valossa että naisten työmarkkina-aseman kannalta. Muutos kohdistuisi eniten naisiin. Nuorilla naisilla on jo nykyisinkin yleisimmin määräaikaisia työsuhteita.

– Hallitusohjelman ehdotus, että poistetaan perustevaatimus kaikista alle vuoden määräaikaisuuksista, johtaa käytännössä siihen, etteivät työnantajat jatkossa käytä enää yli vuoden määräaikaisuuksia ja alle vuoden määräaikaisuudet lisääntyvät entisestään. Mahdollisuudet väärinkäytöksiin lisääntyvät selvästi ja määräaikaisuuksia käytetään jatkossa entistä enemmän silloinkin kun työ on pysyvää, arvioi vastaava lakimies Jaana Meklin Akavasta.

Määräaikaiset työsuhteet yleisimpiä alle 35-vuotiailla naisilla

Akavan tilastojen mukaan 14 prosenttia kaikista kokoaikaisista palkansaajista teki työtä määräaikaisessa työsuhteessa vuonna 2014. Akavalaisten joukossa määräaikaisten osuus oli 11 prosenttia ja heitä oli 44 000. Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisimpiä alle 35-vuotiailla akavalaisilla naisilla, joista 30 prosenttia teki työtään määräaikaisessa työsuhteessa. Miehistä joka viides oli määräaikaisesti palkattu vastaavassa ikäluokassa.

Kahdessa tapauksessa viidestä määräaikaisuuden perustetta ei ole kerrottu, vaikka työsopimuslain mukaan työnantaja on velvollinen perustelemaan määräaikaisen työsuhteen käytön työntekijälle kirjallisesti. Suurin osa, 62 prosenttia, akavalaisten määräaikaisista työsuhteista on alle vuoden pituisia.

Määräaikaisuudet ovat olleet yleisimpiä julkisella sektorilla, mutta Akava pelkää, että perusteen poistaminen lisäisi määräaikaisuuksia myös yksityisellä sektorilla.

Määräaikaisuuksia tarkasteltava tasapainoisemmalla tavalla

Akava ei vastusta määräaikaissäännösten tarkastelua, kunhan se tehdään tasapainoisella ja työllisyyttä edistävällä tavalla.

Akavan ehdotuksen mukaan vähintään kymmenen kuukauden työsuhteeseen voitaisiin palkata ilman määräaikaisuuden perustetta pitkäaikaistyötön eli vähintään vuoden työttömänä ollut henkilö. Akavan mielestä olisi hyvä, että poikkeus on tarkoitettu olemaan voimassa vuoden kerrallaan, ja sen jatkamisen edellytyksistä sovitaan yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Avainsanat: