Henkilöllä on kädessä puhelin, jonka näytöllä lukee TEK:s val.

406 kandidater i TEK:s fullmäktigeval

|
Uutinen

I TEK:s val väljs 70 representanter som verkar för nästan 80 000 TEK-medlemmars bästa, både i TEKs verksamhet och ute på arbetsmarknaden. Antalet kandidater är sammanlagt 406.

TEK:s valnämnd bekräftade kandidaterna till TEK:s fullmäktigeval vid sitt möte den 27 februari. Totalt 406 kandidater kommer att ställa upp i valet.

– Det är underbart att se att så många medlemmar vill vara med och påverka TEK:s verksamhet. Näst är det drygt 50 000 röstberättigade medlemmarnas tur att säga vilka de vill ha med i att avgöra TEK-ärenden, säger TEKs valnämnds sekreterare Daniel Valtakari

Kandidaterna representerar en bred medlemskår. Södra valområdet har mest kandidater, där väljs 32 fullmäktigeledamöter bland 197 kandidater. Inom västra valområdet kandiderar 122 personer, av vilka 21 väljs. Av östra valområdets 35 kandidater väljs 6, och av norra valområdets 44 kandidater väljs 7 fullmäktigeledamöter. I TFiF:s valkrets kommer fyra av åtta kandidater att väljas in.

Nio valförbund har ställt upp kandidater. Kolla alla kandidater här (ladda ner pdf).

Valring/-förbund | Valområde

Södra (32 platser)

Västra (21)

Östra (6)

Norra (7)

TOTALT

Kestävä TEK (valring)

20

10

3

4

37

Vihreät

14

10

3

4

31

Vasemmisto

6

-

-

-

6

Edunvalvontarengas (valring)

97

56

19

32

204

iTyö

34

14

7

10

65

Keskusta

16

17

6

9

48

Kokoomus

35

22

5

11

73

Sosialidemokraatit

12

3

1

2

18

Tulevaisuuden TEK (valring)

80

56

13

8

157

Yhtenäisyys ja Teekkarihenki

48

40

6

3

97

TEKin Nuoret

32

16

7

5

60

TFiFs valkrets (4 platser)

 

 

 

 

 

TFiF

 

 

 

 

8

TOTALT

197

122

35

44

406

TEK:s val tar också ställning för miljön. Medlemmarna uppmuntras att rösta elektroniskt. 

– Populariteten för elektronisk röstning har ökat i varje val. 2014 var situationen ganska jämnt fördelad mellan elektronisk röstning och poströstning, 2017 fanns det redan cirka 70 % elektroniska röster, och vid det senaste valet 2020 röstade över 80 % elektroniskt. Jag hoppas att den trenden håller i sig, gläds Valtakari.

– Elektronisk röstning sparar både natur och kostnader. I dessa val erbjöd vi för första gången möjligheten att välja helt elektroniskt valmaterial, vilket togs upp av över 2 000 medlemmar. I framtiden kommer vi att utveckla valen i en ännu mer miljövänlig riktning.

TEK donerar 3 euro till nytta för miljön för varje elektroniskt avgiven röst. De som röstar elektroniskt får också välja donationsmålet från listan som TEK sammanställt

TEKs fullmäktige väljs med tre års mellanrum genom medlemsval. Ca 50 000 röstberättigade beslutar 20.3.-3.4.2023 om vilka kandidater som ska väljas in i fullmäktige för mandatperioden 2023-2026. Du kan bekanta dig närmare med kandidater i valmaskinen som öppnar den 13 mars.

Läs mer på valsidorna www.tek.f/val