40 prosenttia yrittäjistä kokee pitkittynyttä stressiä

|
Uutinen
Kuuntele

”Pienyrittäjät ovat ottaneet rajusti koronaiskua, mutta myös nostavat Suomea koronasta”, sanoo TEKin Martti Kivioja.

Joka kolmas yrittäjä arvioi työkykynsä alentuneen koronan aikana. Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien ja työeläkeyhtiö Elon kyselytutkimuksesta.

Kyselyssä selvitettiin yrittäjien selviytymistä korona-ajasta. Selvitys tehtiin marras-joulukuussa 2020. 
– Stressi ja paine näkyvät myös meillä. Epätietoisuus tulevasta vaivaa monia eivätkä koronatuet ole suinkaan tavoittaneet kaikkia, sanoo TEKin yrittäjyysvastaava Martti Kivioja.

Tekniikan akateemisten yrittäjäjäsenissä korostuvat yksinyrittäjät ja pienyrittäjät. Kivioja pitää heidän asemansa edistämistä tärkeänä yhteiskunnallisena kysymyksenä.

– Pienyrittäjät ovat ottaneet rajusti koronaiskua, mutta he ovat myös samoja ihmisiä, jotka nostavat Suomea ylös koronasta. Kasvun aikaansaamisessa pk-sektori on avaintekijä ja nousuun tarvitaan panoksia. Esimerkiksi nyt jaossa olevat koronatuet ja tuleva EU:n elvytyspaketti pitää kohdentaa näihin innovatiivisiin, kasvua tuottaviin yrityksiin. Lisäksi pitää tukea yrittäjien jaksamista ja hyvinvointia, jotta he jaksavat kriisiajan yli myös henkisesti.

Yrittäjien kokeman stressin ohella Elon ja Suomen Yrittäjien tutkimuksessa korostui yrittäjien erittäin vahva sinnikkyys ja sitoutuminen yrittäjänä toimimiseen. 

– Koronavuoden päätteeksi peräti 80 prosenttia yrittäjistä vastasi innostuvansa työstään päivittäin tai muutaman kerran viikossa. Tämä kertoo, mistä yrittäjien mentaliteetissa on lopulta kyse; innosta tehdä, oppia uutta ja painaa eteenpäin, vaikka oma toimeentulo olisikin kokenut kolauksia. 

Yrityksen hyvä maine ja nopea reagointi uuteen on auttanut yrityksiä

Työn organisointi uudella tavalla sekä digitalisaation ja uusien teknologioiden hyödyntäminen olivat yleisimpiä muutoksia, joita yrityksissä tehtiin koronan vuoksi. Peräti puolet (50%) vastanneista oli tehnyt uudelleenorganisointia yrityksessä ja digitalisaatiota oli edistänyt 38 prosenttia. Joka kolmas vastaaja (33%) sanoi uudistaneensa liiketoiminnan tavoitteita ja liiketoiminnan malleja pandemian vuoksi. 

Yrittäjät arvioivat, että selviytymisessä vaikean ajan yli vaikutti eniten tunnettuus ja yrityksen hyvä maine (79%). Myös nopea ja joustava reagointi uuteen tilanteeseen (73%) sekä yrityksen yhteistoiminnallinen kulttuuri (65%) auttoivat yrityksiä koronan aikana.