Henkilö kahvikupin kanssa pöydän ääressä hymyssä suin

Yrittäjyyskatsaus 2020

Tekkiläiset yrittäjät tienaavat varsin hyvin. Päätoimisilla yrittäjillä bruttovuosiansion keskiarvo on noin 72 500 euroa ja sivutoimisilla yrittäjillä noin 9 700 euroa.

Tekkiläiset yrittäjät tienaavat varsin hyvin. Päätoimisten tekkiläisyrittäjien vuosiansiot ovat pysyneet lähes ennallaan ja sivutoimisten tulot kasvaneet selvästi. 

Päätoiminen yrittäjä 2020 2019
Keskimääräinen tulo (€) 72 400 72 500
Mediaani (€) 53 500 60 100
Laskutettujen päivien keskihinta (€) 658 677

 

Sivutoiminen yrittäjä 2020 2019
Keskimääräinen tulo (€) 7 800 9 700
Mediaani (€) 2 200 2 200
Laskutettujen päivien keskihinta (€) 433 452

Päätoimisten yrittäjien YEL-työtulon keskiarvo oli noin 42 600 euroa (37 000). Kasvua edellisvuoteen on 15 prosenttia, mutta YEL-työtulo on yhä vain noin 60 prosenttia heidän todellisista tuloistaan. YEL-työtulon mitoittaminen alakanttiin on tyypillistä, mikä johtuu paljolti siitä, että YEL-vakuutus koetaan kalliiksi ja menoja halutaan karsia. On kuitenkin hyvä muistaa, että YEL-työtulo vaikuttaa paitsi kertyvän eläkkeen määrään, se on myös yrittäjän kaiken sosiaaliturvan, kuten työttömyyskorvauksen ja sairauspäivärahan, perusta ja alimitoitettu työtulo pienentää myös näitä korvauksia.

Työmarkkinatutkimuksen mukaan TEKin jäsenistä noin 6 prosenttia on yrittäjiä. Heistä päätoimisia yrittäjiä on lähes kolmasosa. Suurimmalta osin tekkiläinen yrittäjyys on sivutoimista oman osaamisen hyödyntämistä, mielenkiinnon seuraamista ja lisäansioiden hankintaa.

70 prosenttia TEKin yrittäjäjäsenistä on yksinyrittäjiä ja alle 10 prosenttia toimii yrityksissä, joissa on yli 10 työntekijää. Tekkiläisten yritykset ovat siis pieniä mikroyrityksiä.

Lisätietoa yrittäjyyskatsauksesta