Opiskelijoita, Aalto-yliopisto, opiskelijaedustajat

Miten päästä opiskelijaedustajaksi?

Haluatko valtaa, verkostoja ja asiantuntemusta? Haluatko päästä vaikuttamaan valtakunnallisesti merkittävän ja vaikutusvaltaisen toimijan linjauksiin? Opiskelijaedustajana pääset osaksi kaikkea tätä. Haku on auki kerran vuodessa aina loka-marraskuun vaihteessa.

image with text

Mitä opiskelijaedustajat eli hallopedit tekevät?

Hallopedit edustavat opiskelijoita TEKin valiokunnissa ja tekkiläisiä Akavan opiskelijoiden valtuuskunnissa.

Valiokunnilla on merkittävä rooli TEKin toiminnassa: ne toimivat hallituksen apuna ja asiantuntijoina omilla erityisaloillaan. Opiskelijaedustajat nimitetään vain vuodeksi kerrallaan, vaikka valiokuntien kaudet muutoin ovat kolmivuotisia. Valiokunnat kokoontuvat noin 6-10 kertaa vuodessa ja Hallopedien tehtävä on pitää opiskelijoiden ääntä kuuluvilla kokouksissa ja kertoa kokouksissa tehdyistä päätöksistä muille Hallopedeille.

image with text

Miksi kannattaa hakea?

Opiskelijaedustajana pääset vaikuttamaan asioihin ja muodostamaan tulevaisuutesi kannalta erittäin arvokkaita verkostoja. Tutustut sekä todella kokeneisiin tekkiläisiin asiantuntijoihin että muihin opiskelijavaikuttajiin ympäri Suomen. Pääset myös syventymään oman valiokuntasi aiheisiin.

Kaikki kokouksiin liittyvät kulusi korvataan (esim. matka- ja majoituskulut). Suurin osa kokouksista on Helsingissä. Lisäksi pääset mukaan esimerkiksi TEKin Halloped-koulutukseen, Opiskelijavaikuttajaseminaariin ja Saimaa-ilmiöön.

Hakukelpoisia ovat kaikki TEKin opiskelijajäsenet. Aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä ei vaadita. Kokemusta tärkeämpää on innostus ja motivaatio tulla mukaan toimintaan, vaikuttaa asioihin sekä oppia uutta.

Mihin toimielimiin hallopedeja nimetään ja kuinka paljon?

Yhteensä TEKin hallintoon nimetään vuosittain 21 varsinaista opiskelijaedustajaa + 12 varaedustajaa. 

TEKin hallituksessa toimii yksi edustaja ja tämän varajäsen, heidän toimikautensa on kalenterivuosi. 

TEKin valiokuntiin valitaan 11 varsinaista opiskelijaedustajaa ja 11 varaedustajaa seuraavasti: 

  • Koulutusvaliokuntaan valitaan kolme varsinaista opiskelijaedustajaa sekä kolme varaedustajaa vuodeksi.
  • Jäsen- ja järjestöasiain valiokuntaan, Kunnan valiokuntaan, Teknologiavaliokuntaan, Uravaliokuntaan, Valtion valiokuntaan, Yksityisen sektorin valiokuntaan, Korkeakouluvaliokuntaan sekä Yrittäjyysvaliokuntaan valitaan kuhunkin yksi varsinainen opiskelijaedustaja sekä hänelle yksi varaedustaja. Opiskelijoiden varaedustajat saavat halutessaan osallistua kokouksiin.
  • Nuorten valiokuntaan haetaan viittä edustajaa kolmivuotiskaudelle. Nykyinen kausi on ajalle 2021-2023.

Valtuustoon sekä Nuorten valiokuntaan valitaan paikkakuntaiset edustajat paikallisyhdistysten kautta. Mikäli nämä paikat kiinnostavat sinua, ole yhteydessä oman paikkakuntasi järjestöön:

Aalto-yliopisto: AYY

LUT-yliopisto: LTKY

Oulun yliopisto: OTY

Tampereen yliopisto: Tampereen Teekkarit

Turun yliopisto/Åbo Akademi: Teekkarikomissio

Vaasan yliopisto: Tutti

Matemaattis-luonnontieteellinen: ML-yhdistys

Lisäksi Akavan opiskelijoiden valtuuskuntaan valitaan TEKistä neljä edustajaa sekä DIA-valinnan ohjausryhmään edustaja ja tälle vara vuosittain.