Sisällöt avainsanalla: valiokunta

Viime elokuussa työnsä aloittanut TEKin hallitus on nimennyt seuraaviksi kolmeksi vuodeksi liiton eri toimintasektoreille yhdeksän valiokuntaa.
Uutinen | 19.1.2015
Avainsanat:
Korkeakouluopiskelijoita kävelemässä portaita alas Aalto-yliopiston kampuksella
Opiskelijoiden ääni kuulu vahvana TEKissä.
Jäsenet kävelemässä portaita alaspäin
Valiokunnissa eri alojen asiantuntijat kokoontuvat tukeakseen TEKin päätöksentekoa.
TEK on jäsentensä perustama, omistama ja johtama. Jäsenten keskuudestaan valitsema valtuusto on TEKin ylin päättävä elin.