Yli 150 jäsentä vaikuttaa TEKin valiokunnissa

|
Uutinen
Kuuntele

Viime elokuussa työnsä aloittanut TEKin hallitus on nimennyt seuraaviksi kolmeksi vuodeksi liiton eri toimintasektoreille yhdeksän valiokuntaa.

Valiokuntien tehtävänä on toimia hallituksen ja toimiston asiantuntija-apuna omalla vastuualueellaan.

TEKin jäsenetuja ja jäsentoimintaa kehittää jäsen- ja järjestövaliokunta. Kokonaan uutena valiokuntana hallitus perusti uravaliokunnan, jonka tehtävänä on tukea jäsenille tarjottavien urapalvelujen kehittämistä.

Työmarkkinaedunvalvonnassa on valiokunta jokaiselle työnantajasektorille: yksityinen sektori, kunta, valtio ja yliopistosektori.

Yrittäjyysvaliokunnan tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja sen edellytyksiä sekä TEKin jäsenkunnan piirissä että vaikuttamalla toimintaympäristöön.

Yhteiskunnallista vaikuttamista tukevat omilla vastuualueillaan koulutusvaliokunta ja teknologiavaliokunta.

TEKin opiskelijatoimintaa sparraa teekkarivaliokunta, joka muista valiokunnista poiketen vaihtuu vuosittain. Tämän vuoden kokoonpano vahvistetaan hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Valiokunnissa TEKin toimintaan osallistuu yli 150 jäsentä. Katso, keitä valiokunnissa on.

Jaokset ja hankkeet

TEKin hallitus on nimennyt keskuudestaan viestintäjaoksen ja talousjaoksen valmistelemman vastualueensa linjauksia ja päätöksiä.

Lisäksi hallitus on käynnistänyt kaksi erillistä hanketta: digihankkeen ja vastavalmistuneiden jäsenyyshankkeen.

Tutustu hallitukseen, jaoksiin ja hankkeisiin.
 

Avainsanat: