Sisällöt avainsanalla: työsuhde ja laki

The employer may terminate the employment contract if the work to be offered has diminished substantially and permanently for financial or production-related reasons or for reasons arising from reorganization of the employer's operations.
Tietoa työsopimuksen teosta.
Johtajien työsopimukset sisältävät usein erityispiirteitä.
Koeaikaa ei ole, ellei siitä ole erikseen sovittu. Millä perusteella työsopimuksen voi purkaa koeaikana?
Missä tilanteissa voidaan tehdä määräaikainen työsopimus? Tietoa määräaikaisista työsuhteista.
Tietoa työntekijän oikeuksista ja työnantajan velvollisuuksista työpaikan kiusaamistapauksissa joissa esiintyy esimerkiksi häirintää ja epäasiallista kohtelua.
Missä tilanteessa työnantaja voi lomauttaa työntekijän? Mitä lomautuksesta seuraa työsopimuslain mukaan?
Konkurssi on menettely, jossa velallisen koko omaisuus käytetään yhdellä kertaa hänen velkojensa maksuksi suhteellisesti kunkin velan suuruuden mukaan.
Millaisissa tapauksissa työntekijä voi saada varoituksen?