Opiskelija, työnteko, opiskelu

Opiskelijatutkimus: Työssäkäynti

Maisteriopiskelijoista 46 % teki opintojen ohella oman alan töitä, kandiopiskelijoista 59 % työskenteli tehtävissä jotka eivät liittyneet heidän opintoalaansa. Oman alan kesätöissä kandiopiskelijoiden mediaanipalkka oli 2 200 €/kk, maisteriopiskelijoiden 2500 €/kk. Opiskelijatutkimuksen tulokset valottavat lukuvuoden aikaista työskentelyä ja kesätöitä.

Voit tutustua opiskelijatutkimuksen työssäkäyntiä koskeviin tuloksiin alla olevan interaktiivisen visualisoinnin avulla. Visualisoinnin eri välilehdillä on tietoja eri aiheista. Voit suodattaa tietoja valikoiden avulla tai klikkailemalla kuvioita. Visualisointi toimii parhaiten koko näytön tilassa.

Työssäkäynti

Perustietoja 2019 2020 2021
Vastanneita 3 393 3 808 3 260
Vastausprosentti (%) 20

22

18
Työskentely lukuvuoden aikana 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oli töissä (%) 49 50 49
Töitä tehneistä      
Vakituisessa työsuhteessa (%) 43 40 39
Jatkuvassa kokopäivätyössä (%)   30 22
Jatkuvassa osapäivätyössä (%)   40 42
Työskenteli satunnaisesti (%)   30 36
Työskentely kesällä 2019 2020 2021
Ei työskennellyt kesällä (%) 23

27

21
Ei työskennelleistä oli etsinyt töitä (%) 55 59 60
Kesätyön koki erittäin hyödylliseksi uratavoitteiden kannalta (%) 38 39 41

 

 

Lisätietoa opiskelijatutkimuksesta

Lisää tutkimustuloksia opiskelijoista