nuoret halaavat ja juovat kahvia

TEK Graduate Survey: Viekö väsymys vastavalmistuneet eri urille?

TEK Graduate Surveyn 2021 tulokset viittaavat, että omasta jaksamisesta huolestuminen opintojen aikana on yhteydessä muun muassa opintojen viivästymiseen, heikompaan työllistymisen laatuun valmistuessa ja suurempaan tyytymättömyyteen opintoja kohtaan.

TEK Graduate Surveyssa tutkittiin, miten jaksamishaasteita opintojen aikana kokeneiden vastaukset erosivat niistä, jotka eivät olleet kokeneet huolta jaksamisestaan.

 

Tulokset viittaavat, että huolestuminen omasta jaksamisesta opintojen aikana on yhteydessä

  • opintojen viivästymiseen (huolestuneilla mm. DI-työn tekeminen kesti pidempään)
  • työllistymisen laatuun valmistumisvaiheessa (huolestuneilla työn vaativuus vastasi heikommin koulutustasoa)
  • tyytyväisyyteen opintoja ja suoritettua tutkintoja kohtaan (huolestuneet olivat tyytymättömämpiä opintoihinsa)
  • käsitykseen oman osaamisen kehittymisestä opinnoissa (huolestuneilla arviot osaamisen kehittymisestä alempia kuin ei-huolestuneilla).