Opiskelijoita istumassa pöydän ääressä

Yhdenvertaisuudesta

Mitä yhdenvertaisuudella oikeastaan tarkoitetaan?

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

Yhdenvertaisuutta voi edistää järjestöjen omilla tai yhteisillä yhdenvertaisuussuunnitelmilla.

Yhdenvertaisuus on perusoikeus, jonka turvaaminen on keskeistä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa. Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä.

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo on Suomessa yleisesti tunnustettu yhteiskunnan ja työelämän perusarvo. Yhdenvertaisuus on myös perusoikeus. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama KOTAMO-hanke selvitti, miten sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja korkeakouluyhteisöjen monimuotoisuus toteutuvat suomalaisissa korkeakouluissa ja miten niitä voidaan edistää. Selvityksen mukaan suomalaisilla korkeakouluilla on vielä paljon tehtävää opetus- ja tutkimushenkilöstön tasa-arvon edistämiseksi.

Lisää KOTAMO-hankkeesta

Vinkki

Yhdenvertaisuussuunnitelman tekemisessä voi pyytää apua paikalliselta kattojärjestöltä tai ylioppilaskunnalta!
Ylioppilaskuntien sivut