Sisällöt avainsanalla: luottamusmies

Harri Kaarre (vasemmalla), Mika Mäntymäki, Marko Honkalampi ja Marko Määttä juttelevat viikonlopun ylitöistä CATR-kammion (Compact Antenna Test Range) edessä. Oranssit piikit ovat absorbereita, jotka vaimentavat signaalit.
Työelämä. Marko Honkalammen mielestä moni pelkää turhaan, että luottamushenkilönä toimiminen estää uralla etenemisen. ”Ei estä, olen itse siitä esimerkki.”
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/myytinmurtaja

Kaksi henkilöä juttelevat kahvin ja tietokoneen äärellä taukotilassa.
Luottamustehtävässä työntekijä pääsee vaikuttamaan työpaikkansa asioihin yhdessä työnantajan kanssa. Monella yksityisen sektorin työpaikalla valitaan pian uudet luottamushenkilöt. Oletko ajatellut asettua ehdolle?
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/luottamushenkilona-voit-saada-urabuustia-ja-merkityksellisyytta-tyopaiviin

Luottamusmies Heikki Harju edustaa työpaikallaan kaikkia ylempiä toimihenkilöitä. Tukalilta tilanteilta on joskus vaikea välttyä.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/luotto-pelaa-kummallakin-puolella-poytaa

TEKin Tuula Aaltolan mukaan ihmisiä pystyy monta kertaa auttamaan pelkästään olemalla lähellä.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/hyvan-tekemisen-tahto-yhdistaa

TEKin asiantuntija kokosi viisi tapaa, joilla luottamushenkilö voi ottaa sateenkaarevat työntekijät entistä paremmin huomioon. TEKin juristi tiivistää, miten lainsäädäntö turvaa heidän oikeutensa.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/luottamushenkilo-tukee-sateenkaari-ihmisia

Työmarkkinat ovat muutoksessa, emmekä tarkkaan vielä tiedä, mihin käsillä olevat asiat johtavat, kuten vaikkapa Teknologiateollisuus ry:n luopuminen työehtosopimusten teosta.
Blogimerkintä

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/katse-tyopaikoille

Tietoa luottamusmiehen asemasta, tehtävistä ja oikeuksista.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/lakitieto/luottamusmies

Liittojen neuvottelemilla työehtosopimuksilla on keskeinen rooli siinä, onko meillä varaa, aikaa ja energiaa perheelle, ystäville, harrastuksille, rakkaudelle sekä muulle työn ulkopuoliselle elämälle.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/mita-tekemista-liiton-jasenyydella-hyvan-elaman-kanssa

Teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan työnseisaukset alkoivat tänään, koska työehtosopimusneuvottelut junnaavat.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/diplomi-insinoorin-lakon-syy-kiky-ketuttaa-kaikkia

Naisten eteneminen työuralla tyssää tekniikan alalla keskijohtoon. TEK:n Susanna Bairohin mielestä osasyynä on hyytävä kulttuuri. Asenteet muuttuvat, kun teot muuttuvat ensin.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/miehet-ja-naiset-suosivat-miesta