Kaksi henkilöä juttelevat kahvin ja tietokoneen äärellä taukotilassa.

Luottamushenkilönä voit saada urabuustia ja merkityksellisyyttä työpäiviin

|
Uutinen
Kuuntele

Luottamustehtävässä työntekijä pääsee vaikuttamaan työpaikkansa asioihin yhdessä työnantajan kanssa. Monella yksityisen sektorin työpaikalla valitaan pian uudet luottamushenkilöt. Oletko ajatellut asettua ehdolle?

Työpaikan ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilö toimii linkkinä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Hän tuntee työpaikalla tehtävät työt ja on tasavertainen muiden ylempien kanssa eli puhuu samaa kieltä. Luottamushenkilö vie henkilöstöryhmänsä näkemyksiä työnantajalle ja on mukana päättämässä henkilöstöä koskevista työpaikan asioista. Tavoitteena on hyvä työskentely-ympäristö jokaiselle. Luottamushenkilö voi myös toimia matalan kynnyksen tukihenkilönä asiantuntijalle, jos tämän hyvinvointi on vaarassa.

Monella yksityisen sektorin työpaikalla luottamushenkilökausi on päättymässä marras–joulukuussa. Luottamushenkilö ja hänen varahenkilönsä valitaan määrävälein työpaikalla järjestettävällä vaalilla. Yleensä toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan.

Toivottavasti sinun työpaikallasi vaalin järjestämiseen on toimiva prosessi. Jos asia on uusi, voit tutustua luottamushenkilön asemaan, tehtäviin ja oikeuksiin TEKin verkkosivuilla. Valintamenettelyyn ja vaalin järjestämiseen voit tutustua Ylemmät toimihenkilöt YTN:n sivuilla.

Luottamushenkilö helpottaa paikallista sopimista

Työpaikoilla tehdään tänä päivänä paljon paikallisia sopimuksia, koska useat työehtosopimuksemme mahdollistavat ne. Näiden sopimusten valmistelu helpottuu, kun työnantaja neuvottelee ja sopii asioista luottamushenkilön kanssa – muutenhan työnantaja neuvottelisi ja sopisi asioista koko henkilöstöryhmän kanssa. Silloin sopiminen voi olla työlästä ja hidasta.

Luottamushenkilöt saavat aikaiseksi yhteisen näkemyksen sopimuksista työntekijöiden ja työnantajan välillä. Yhteistä ymmärrystä tarvitaan työelämässä nyt, ja tulevaisuudessa enemmän kuin koskaan aiemmin.

Luottamushenkilönä neuvottelutaidot kehittyvät ja yrityksen talouden ymmärrys lisääntyy.

Saamamme palautteen ja esimerkiksi Enni Nirholan pro gradu -tutkimuksen mukaan monet Ylemmät toimihenkilöt YTN:n luottamushenkilöt ovat sitä mieltä, että työ on antoisaa ja palkitsevaa. Tehtävässä avautuu näkymä työpaikan ja yrityksen toimintaan kokonaisuutena. Luottamustehtävässä saa vaihtelua omaan työntekoon, jos oma tehtävä on suhteellisen kapea-alainen, vaikkakin syväosaamista vaativa asiantuntijatehtävä. Luottamushenkilönä neuvottelutaidot kehittyvät, yrityksen talouden ymmärrys lisääntyy, kokemus työelämästä kasvaa ja saa tehdä merkityksellistä työtä koko työpaikan tulevaisuuden hyväksi. Jotkut luottamushenkilöt ovat saaneet suoranaisia hyötyjä uralla etenemiseen. Henkilöstöasioiden sekä vuorovaikutus-, verkostoitumis- ja työlainsäädäntöosaamisen kautta on auennut mahdollisuus esihenkilö- ja johtotehtäviin.

Luottamushenkilöt kokevat, että esimerkiksi työpaikan organisaatiokulttuuriin liittyvien toimintatapojen ja prosessien miettiminen yhdessä työnantajan kanssa on mielekästä. Samalla he voivat oman henkilöstöryhmänsä näkemyksillä kehittää työpaikan kulttuuria. Hyvin moni työnantaja arvostaa luottamushenkilöitä ja heidän esille tuomia ehdotuksia ja ideoita. Niiden toteutus on tuloksellisempaa, kun ideat tulevat oman työpaikan asiantuntijalta.

Tämähän kiinnostaa

Jos työpaikallasi ei vielä ole valittu luottamushenkilöä ja tulit uteliaaksi, ota yhteyttä TEKiin. Katsotaan yhdessä, miten sinun työpaikallesi valitaan luottamushenkilö.

Yksin sinun ei tarvitse tehtävää hoitaa, vaan luottamushenkilönä saat aina YTN:n ja oman liittosi asiantuntijoiden tuen ja avun – oli kysymys pienestä tai isommasta asiasta. Me olemme tukenasi työelämän asioissa! Koulutamme henkilöstöedustajia säännöllisesti.

Kirjoittaja työskentelee TEKissä työelämäasiantuntijana.