Sisällöt avainsanalla: TEKin tutkimus

Henkilöt kävelevät rappusissa.
Vastavalmistuneet diplomi-insinöörit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa. Vuonna 2023 valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeista 91 % valitsisi saman tutkinnon uudestaan. Työtilanne valmistumisvaiheessa on edelleen hyvä, vaikka heikkenikin hieman viime vuodesta. Tutustu tuloksiin tämän sivun materiaaleilla!

https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/tutkimus/tek-tutkii-opiskelijat/tek-graduate-survey-2023

Vanhemmat vauvan kanssa, toinen vanhempi on tietokoneen ääressä ja toinen pitää vauvaa.
Alle 1-vuotiaiden lasten vanhemmista joka neljäs (24 %) arvioi, että perhevapaan käyttäminen vaikuttaa haitallisesti urakehitykseen. Kaikista vastaajista luku on 12 %. Tulos selviää Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinatutkimuksesta 2023. Vastaajat ovat TEKin jäseniä ja työskentelevät tekniikan alalla.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/joka-neljas-vauva-arkea-elava-pelkaa-perhevapaan-haittaavan-urakehitysta

Vanhemmat pienen lapsen kanssa kotona.
Perhevapaauudistus on tuttu pienten lasten vanhemmille, ja he kokevat sen edistävän perhevapaiden tasaisempaa jakamista. Tekniikan alalla työskentelevät kokevat työnantajien asenteen tukevan perheitä ja perhevapaiden käyttöön suhtaudutaan työpaikoilla enimmäkseen myönteisesti. Esimerkiksi alle kouluikäisten lasten vanhemmista yli 90 prosenttia arvioi, että työnantaja tukee riittävästi perheen ja työn yhteensovittamista. Toisaalta perhevapaisiin liittyy melkoisesti epätietoisuutta, ja osa pienten lasten vanhemmista kokee vapaiden käytön uhkaavan työuraa.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/nain-perhevapaisiin-suhtaudutaan-tekniikan-alalla

Joukko ihmisiä istuu pöydän ääressä pohtimassa syntyjä syviä.
Tekkiläisten yrittäjien ansiot kasvoivat. Päätoimisten keskiarvotulot nousivat yli 10 prosenttia.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/yrittajilla-meni-hyvin-kaipaavat-lisaa-palveluja

Piirros henkilöstä, joka kantaa suurta paperipinoa, läppäriä ja kelloa.
Säännöllinen työaika on työaikalain mukaan enintään kahdeksan tuntia päivässä tai neljäkymmentä tuntia viikossa. Ylityö on työtä, joka ylittää nämä enimmäisrajat.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/paljonko-tekkilaiset-tekevat-ylitoita

Henkilö katsoo puhelinta.
Tekkiläisten yrittäjien keskimääräiset tulot kasvoivat varsin hyvin vuoteen 2022 verrattuna, päätoimisilla keskiarvotulot nousivat yli 10 % ja sivutoimisilla 9 %. Valtaosa tekkiläisistä yrittäjistä on yksinyrittäjiä, tyypillisesti yritys tarjoaa palveluita. Kärjessä ovat tietojenkäsittelypalvelut ja arkkitehti-/insinööripalvelut.

https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/tutkimus/tek-tutkii-tyoelama-ja-tyosuhteet/yrittajyyskatsaus-2023

Henkilöitä pöydän ääressä.
Diplomi-insinöörin mediaanipalkka vakituisessa työsuhteessa oli vuoden 2023 lokakuussa 5 597 euroa ja keskipalkka 6 051 euroa. Työmarkkinatutkimus luotaa tekkiläisten työelämää ja palkkoja.

https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/tutkimus/tek-tutkii-tyoelama-ja-tyosuhteet/tyomarkkinatutkimus-2023

Kuvassa eri ammattien edustajia.
Työmarkkinatutkimus. Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten mediaanipalkka oli vuoden 2023 lokakuussa 5 534 euroa kuukaudessa. Alojen ja toimiasemien välillä on suuriakin eroja palkoissa.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/tyoehtosopimus-on-tavallisin-syy-palkankorotukselle

Joukko opiskelijoita aurinkopaneelin äärellä.
Teekkarimiehet ja teekkarinaiset kokevat kuuluvansa opiskelijayhteisöönsä, mutta tekniikan alalle miehet kokevat kuuluvansa vahvemmin kuin naiset. Heikoin kuulumisen kokemus on sukupuolivähemmistöillä. Mistä kenkä puristaa?
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/tekniikan-alalla-pysyvat-ne-jotka-kokevat-kuuluvansa-joukkoon

Kaksi kypäräpäistä työmaalla.
Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan selvästi tavallisin syy palkankorotukselle oli työehtosopimuksessa sovittu yleiskorotus.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/diplomi-insinoorin-mediaanipalkka-nousi-5-597-euroon-tyoehtosopimuksen-kirjaus-tavallisin-syy-palkankorotukselle