Sisällöt avainsanalla: TEKin tutkimus

Opiskelijat kävelevät Oulun yliopiston käytävällä.
Diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja valmistui viime vuonna 19 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022. Tekniikan alan tutkinto kantaa – neljällä viidestä on valmistuessa työpaikka ja kuukausipalkan mediaani on 3 600 euroa.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/diplomi-insinooreja-valmistui-ennatysmaara

Henkilö istuu portaalla läppäri sylissään, vieressä sateenkaaren värinen juomapullo.
Muunsukupuolisten tilanne työyhteisössä on selvästi heikompi kuin miesten tai naisten. Sateenkaareviin vähemmistöihin kuuluvat korkeakoulutetut kokevat enemmän häirintää ja toisaalta luottavat vähemmän työnantajan puuttumiseen, selviää akavalaisten liittojen kyselystä.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/naiset-ja-muunsukupuoliset-kokevat-enemman-seksuaalista-hairintaa-kuin-miehet

Piiroskuvassa on kolme opiskelijaa matematiikkaa kuvaavien elementtien kanssa.
Miten eri koulutusaloilta vastavalmistuneet diplomi-insinöörit ja arkkitehdit työllistyvät? Onko alojen välillä paljon eroa palkoissa tai tyytyväisyydessä opintoihin? TEK tutki.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/onko-tekniikan-alalla-valia

Henkilöt kävelevät rappusissa.
Vastavalmistuneet diplomi-insinöörit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa. Vuonna 2023 valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeista 91 % valitsisi saman tutkinnon uudestaan. Työtilanne valmistumisvaiheessa on edelleen hyvä, vaikka heikkenikin hieman viime vuodesta. Tutustu tuloksiin tämän sivun materiaaleilla!

https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/tutkimus/tek-tutkii-opiskelijat/tek-graduate-survey-2023

Vanhemmat vauvan kanssa, toinen vanhempi on tietokoneen ääressä ja toinen pitää vauvaa.
Alle 1-vuotiaiden lasten vanhemmista joka neljäs (24 %) arvioi, että perhevapaan käyttäminen vaikuttaa haitallisesti urakehitykseen. Kaikista vastaajista luku on 12 %. Tulos selviää Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinatutkimuksesta 2023. Vastaajat ovat TEKin jäseniä ja työskentelevät tekniikan alalla.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/joka-neljas-vauva-arkea-elava-pelkaa-perhevapaan-haittaavan-urakehitysta

Vanhemmat pienen lapsen kanssa kotona.
Perhevapaauudistus on tuttu pienten lasten vanhemmille, ja he kokevat sen edistävän perhevapaiden tasaisempaa jakamista. Tekniikan alalla työskentelevät kokevat työnantajien asenteen tukevan perheitä ja perhevapaiden käyttöön suhtaudutaan työpaikoilla enimmäkseen myönteisesti. Esimerkiksi alle kouluikäisten lasten vanhemmista yli 90 prosenttia arvioi, että työnantaja tukee riittävästi perheen ja työn yhteensovittamista. Toisaalta perhevapaisiin liittyy melkoisesti epätietoisuutta, ja osa pienten lasten vanhemmista kokee vapaiden käytön uhkaavan työuraa.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/nain-perhevapaisiin-suhtaudutaan-tekniikan-alalla

Joukko ihmisiä istuu pöydän ääressä pohtimassa syntyjä syviä.
Tekkiläisten yrittäjien ansiot kasvoivat. Päätoimisten keskiarvotulot nousivat yli 10 prosenttia.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/yrittajilla-meni-hyvin-kaipaavat-lisaa-palveluja

Piirros henkilöstä, joka kantaa suurta paperipinoa, läppäriä ja kelloa.
Säännöllinen työaika on työaikalain mukaan enintään kahdeksan tuntia päivässä tai neljäkymmentä tuntia viikossa. Ylityö on työtä, joka ylittää nämä enimmäisrajat.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/paljonko-tekkilaiset-tekevat-ylitoita

Henkilö katsoo puhelinta.
Tekkiläisten yrittäjien keskimääräiset tulot kasvoivat varsin hyvin vuoteen 2022 verrattuna, päätoimisilla keskiarvotulot nousivat yli 10 % ja sivutoimisilla 9 %. Valtaosa tekkiläisistä yrittäjistä on yksinyrittäjiä, tyypillisesti yritys tarjoaa palveluita. Kärjessä ovat tietojenkäsittelypalvelut ja arkkitehti-/insinööripalvelut.

https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/tutkimus/tek-tutkii-tyoelama-ja-tyosuhteet/yrittajyyskatsaus-2023

Henkilöitä pöydän ääressä.
Diplomi-insinöörin mediaanipalkka vakituisessa työsuhteessa oli vuoden 2023 lokakuussa 5 597 euroa ja keskipalkka 6 051 euroa. Työmarkkinatutkimus luotaa tekkiläisten työelämää ja palkkoja.

https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/tutkimus/tek-tutkii-tyoelama-ja-tyosuhteet/tyomarkkinatutkimus-2023