Puhelin seisoo kolmijalalla järven edustalla, ruudulla lukee TEK:s val.

Kandidaterna i TEK:s val

Bekanta dig med kandidaterna och valförbunden!

Valprogram för valförbunden och valringar

Kestävä TEK -valring

Vasemmisto

Vihreät

Edunvalvontarengas -valring

iTyö

Keskusta

Kokoomus

Sosialidemokraatit

Tulevaisuuden TEK -valring

Yhtenäisyys ja Teekkarihenki

TEKin Nuoret

TFiF:s valkrets

TFiF

Kaksi henkilöä keskustelee, pöydällä on puhelin ja avoin opas.

Bekanta dig med kandidaten i valmaskinen

Du kan lära känna kandidaterna ännu bättre i valmaskinen, där du kan svara på påståendena och se vilka kandidater i ditt område som håller med dig.

Öppna valmaskinen