YTN kampanjoi metsäteollisuuteen työehtosopimusta

|
Uutinen
Kuuntele

YTN Metsäteollisuuden Sopimalla eteenpäin -kampanjalla pohjustetaan ja tuetaan edessä olevaa neuvottelukierrosta.

Metsäteollisuuden ylemmät toimihenkilöt eivät ole tällä hetkellä mukana lokakuussa 2013 solmitussa työllisyys- ja kasvusopimuksessa. YTN:n ja Metsäteollisuus ry:n välinen TES-sidonnainen palkkapöytäkirja umpeutuu paperiteollisuudessa huhtikuun ja mekaanisessa metsäteollisuudessa syyskuun lopussa.

Sopimalla eteenpäin -kampanja käynnistyi 10. maaliskuuta, ja se jatkuu koko kevään. Kampanjan aikana järjestetään lukuisilla metsäteollisuuspaikkakunnilla aiheeseen liittyviä info- ja keskustelutilaisuuksia.

Lisäksi kerätään adressi, jonka allekirjoittamalla ylempi toimihenkilö voi antaa tukensa YTN:n neuvottelijoille.

– Sopimalla eteenpäin -kampanjalla kiinnitetään huomiota metsäteollisuudessa työskentelevien ylempien toimihenkilöiden työelämän kehittämistarpeisiin, alan vastaava asiamies Saku Laapio YTN:stä sanoo.

– Toivomme, että mahdollisimman moni ylempi toimihenkilö osallistuu tilaisuuksiin ja allekirjoittaa kampanjan adressin.