Hankamäki: ”Sovittelutoiminnan pitää olla ennakoivampaa”

|
Uutinen
Kuuntele

– Sopimustoiminnan lähtökohtana pitää olla jatkossakin sopimukseen pääseminen ensisijaisesti neuvotteluosapuolten kesken, mutta sovittelutoiminnan pitää olla ennakoivampaa, vaatii Teemu Hankamäki.

Akava ja sen neuvottelujärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN esittävät sovittelujärjestelmän merkittävää uudistamista.

– Järjestelmä on remontin tarpeessa, ja mielellään heti. Yritysten ja toimialojen tilanteet ovat nyt hyvin erilaisia, tiivisti Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja ja Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinajohtaja Teemu Hankamäki Akavan tiedotustilaisuudessa tänään aamulla. 

Nykyjärjestelmä perustuu 1960-luvun alussa säädettyyn työriitalakiin, josta aika on ajanut Hankamäen mielestä osin ohi.

Nykyinen sovittelujärjestelmä perustuu pitkälti sovittelun aloittamiseen vasta, kun työriita on jo käsillä.

– Sopimustoiminnan lähtökohtana on jatkossakin sopimukseen pääseminen ensisijaisesti neuvotteluosapuolten kesken. Työmarkkinat ja kollektiivinen työehdoista sopiminen näyttää kuitenkin muuttuvan yhä hajanaisemmaksi. Tämä lisää alttiutta työriitojen syntymiseen tulevilla sopimuskierroksilla, Hankamäki muistuttaa Akavan tiedotteessa. 
 
– Nykyinen sovittelujärjestelmä perustuu pitkälti sovittelun aloittamiseen vasta, kun työriita on jo käsillä. Sovittelutoiminnan pitää olla ennakoivampaa. Sovittelijan tehtäviä on laajennettava ja täsmennettävä myös siten, että sovittelijalla on velvollisuus tarvittaessa edistää neuvotteluiden etenemistä jo hyvissä ajoin ennen kuin työriita kärjistyy. 
 
Akava ja sen neuvottelujärjestöt pitävät tärkeänä myös, että päätoimisten sovittelijoiden määrää lisättäisiin ja sovittelijoiden osaamiseen ja erityisesti sovittelutoiminnan puolueettomuuteen kiinnitettäisiin erityistä huomiota.

– Esitämme, että sovittelijoiden määrää lisätään niin, että valtakunnansovittelijan määräaikaisen viran lisäksi perustetaan vähintään kaksi päätoimista vakituista tai määräaikaista sovittelijan virkaa, Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto sanoi Akavan tiedotustilaisuudessa.

Myös sovittelumenettelyprosessia ja aikatauluja olisi Murron mukaan täsmennettävä siten, että laissa säädettäisiin määräajat sovittelun aloittamiselle, sovitteluprosessin kululle ja pakollisen sovintoehdotuksen antamiselle. Lisäksi sovintoehdotuksen tulisi olla julkinen, kun osapuolet ovat esittäneet kantansa sovintoehdotukseen.

Sovittelijatoimiston yhteyteen olisi myös perustettava uudeksi toimielimeksi puolueeton talousyksikkö, joka tuottaisi talous-, palkka- ja ansiokehityslaskentaa neuvotteluiden tueksi.