Lompakko täynnä rahaa.

YTN-data 2023: 83 prosenttia sai palkankorotuksen

|
Uutinen

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n jäsenliittojen jäsenten tavallisin syy palkankorotukselle oli viime vuonna yleiskorotus, jonka sai 63 prosenttia vastaajista. Toiseksi yleisin syy oli meriittikorotus.

Työehtosopimuksissa sovitut yleiskorotukset olivat viime vuonna selvästi yleisin syy ylempien toimihenkilöiden palkankorotuksille, kertoo tuore YTN-data 2023 -raportti.

Vastaajat työskentelivät yksityisellä sektorilla kokopäivätoimisesti palkansaajina ja heitä oli 29 578. 83 prosenttia heistä kertoi palkkansa nousseen edellisvuodesta.

Kaikista vastaajista 63 prosenttia kertoi saneensa yleiskorotuksen ja 21 prosenttia henkilökohtaisen palkankorotuksen eli niin sanotun meriittikorotuksen. Vastaajat saivat valita yhden tai useamman syyn korotukselle.

Raportti kertoo myös, että vaikka palkat nousivat, oli kuluttajahintojen nousu nopeampaa. Keskiarvopalkka oli 5 370 euroa ja mediaanipalkka 4 921 euroa kuukaudessa. Keskiarvopalkka nousi 154 euroa eli 3 prosenttia ja mediaanipalkka 167 euroa eli 3,5 prosenttia edellisvuodesta. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat nousivat 4,9 prosenttia lokakuusta 2022 lokakuuhun 2023.

Alkupalkka eli juuri työelämään siirtyneiden mediaanipalkka oli 3 450 euroa kuukaudessa. Nousua edellisvuodesta oli 150 euroa.

YTN-dataa kerätään työehtosopimusneuvottelujen tueksi.
- Tuunia Keränen

YTN-data kokoaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenliittojen työmarkkinatutkimukset yksityiseltä sektorilta.  Mukana ovat Insinööriliiton, Tekniikan akateemiset TEKin, Suomen Ekonomien, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun, Asiantuntijat ja Esihenkilöt ASIAn (aik. YTY), Agronomiliiton, Juristiliiton, Tradeno­mien, Akavan Erityisalojen sekä Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen aineistot.

– YTN-dataa kerätään työehtosopimusneuvottelujen tueksi. YTN-datan etu on se, että voidaan tarkastella sopimus- tai toimialoja kokonaisuudessaan. Eli ei vain esimerkiksi tekkiläisten tilannetta vaikkapa teknologiateollisuudessa, vaan koko alan ylempiä toimihenkilöitä. YTN-dataa on kerätty vuodesta 2004 lähtien, raportin kokoamiseen osallistunut TEKin palkkatutkija Tuunia Keränen kertoo.

YTN-datassa ei tehdä liittojen välisiä vertailuja, koska kyse on liittojen yhteisestä datasta.

– Tekkiläisten osuus vastaajista on melko iso, noin neljännes, joten sikäli monet tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin omassa työmarkkinatutkimuksessamme.

Palkkataulukko YTN-datasta
Avainsanat: