Yliopistojen palkkausjärjestelmän uudistamisesta sopu

|
Uutinen
Kuuntele

Koko työehtosopimuksen palkankorotusvara käytetään yliopistojen henkilökunnan palkankorotuksiin.

– Tämä on se tasapainoinen ratkaisu, johon me JUKOssa pyrimme alusta alkaen, sanoo neuvottelujärjestömme Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo.
 
Yliopistoissa palkkausjärjestelmän uudistamiseen on varattu kaksi järjestelyerää. Uudistukseen käytetään 1.1.2019 lähtien 0,5 prosenttia ja 1.6.2019 lähtien 0,85 prosenttia. JUKOn hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen.

Kojo jaksoi uskoa myönteiseen loppuratkaisuun yliopistojen palkkausjärjestelmän uudistamisessa, vaikka juuri tämä kysymys aiheutti talven 2018 yliopistojen neuvottelukierroksella eniten erimielisyyttä.
 
– Me JUKOssa pyrimme koko ajan kohti oikeudenmukaista ja järkevää ratkaisua. Nyt iloitsenkin siitä, että yhteisymmärrys löytyi ja viime talven hankalien neuvottelujen ja sovittelun jälkeinen poikkeustila on lopulta ohi. Osapuolet tunnustavat toisensa tasavertaisina kumppaneina. Nyt lähdemme yhdessä eteenpäin.

Palkankorotuksen toteutuminen on enemmän kuin ansaittua

Talven neuvottelukierros yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamiseksi päättyi valtakunnansovittelijan toisen sovintoehdotuksen hyväksymiseen maaliskuussa 2018. Samalla osapuolet sopivat jatkavansa valmistelua palkkausjärjestelmän uudistamisesta yhteisessä työryhmässä syyskuun loppuun saakka. Työryhmä kokoontuikin alkusyksystä jopa päivittäin.
 
Yliopistojen palkkausjärjestelmän uudistukseen rahaa on käytettävissä 0,5 prosenttia palkkasummasta vuoden 2019 alussa. Nyt osapuolet ovat sopineet, että tämä käytetään kokonaisuudessaan yliopiston henkilökunnan palkankorotuksiin.
 
– Yliopistolaiset ovat suomalaisen sivistyksen tukipilareita. Ilman heidän panostaan myös suomalainen innovaatiotoiminta olisi hyvin vaatimatonta. Yliopistot ovat olleet valtiovallan ratkaisujen takia todella tiukoilla taloudellisesti, ja henkilökunta on venynyt ja joustanut toteuttaakseen yliopistojen lain mukaista tehtävää. Nyt sovitun palkankorotuksen toteutuminen on siis enemmän kuin ansaittua, Kojo korostaa.

Lue myös uutinen:

 

Palkkausjärjestelmän uudistaminen pähkinänkuoressa

  • Palkkausjärjestelmän muuttamiseen on varattu kaksi järjestelyerää. 1.1.2019 erä on 0,5 prosenttia ja 1.6.2019 erä on 0,85 prosenttia.
  • Uudistuksessa nykyiset henkilökohtaiset palkanosan prosentit (henkiosat) korvataan suorituskategorioilla. Suorituskategorioita on 4. Nykyisen järjestelmän alin suoritusprosentti nostetaan 6:een prosenttiin.
  • 1.1.2019: järjestelyerän 0,5 prosentista käytetään opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta 0,36 prosenttiyksikköä ja muun henkilöstön osalta 0,34 prosenttiyksikköä henkilökohtaisen palkanosan alimman prosentin nostamiseen 6:een prosenttiin.
  • Niille vaativuustasoille, joille alarajan nosto ei tuo vastaavaa kustannusvaikutusta, toteutetaan nosto vaativuuspalkkojen korotuksena, siis yleiskorotuksen luonteisena.
  • Jäljelle jäävä osuus käytetään paikallisesti vaativuusluokkien tai vaativuuslisien kautta. Erikseen sovittiin, että tämän ratkaisun vaativuuslisät ovat pysyviä.
  • 1.6.2019: järjestely- ja paikallinen erä 0,85 prosenttia käytetään paikallisesti henkilökohtaiseen palkanosaan työnantajan päättämällä tavalla. Kevään 2019 aikana yliopistoissa on arviointijakso ennen 1.6.2019 paikallisen erän jakamista.

 

Avainsanat: