Mies esittelee tussitaulua, jossa matemaattisia kaavoja

Yksityisen opetusalan TES edelleen sopimatta

|
Uutinen

Yksityisen opetusalan työehtosopimus, jota noudatetaan lähes kaikissa ammattikorkeakouluissa, päättyi jo 31.3.2022.

Yksityisen opetusalan työehtokiista on siirtynyt sovittelijalle työehtosopimusneuvottelujen keskeytymisen seurauksena. Yksityisen opetusalan työehtosopimus, jota noudatetaan lähes kaikissa ammattikorkeakouluissa, päättyi jo 31.3.2022. Työehtosopimuksen kauden päättymisen jälkeen alkoi sopimukseton tila, mutta työsuhteissa noudatetaan edelleen työehtosopimuksen määräyksiä jälkivaikutuksen vuoksi. 

Yksityisen opetusalan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijöiden puolesta OAJ, JHL ja Jyty. Työnantajia edustaa Sivistystyönantajat. 

Koska työehtosopimusneuvottelut ovat keskeytyneet, OAJ, JHL ja Jyty antoivat lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistystyönantajille. Viittätoista helsinkiläistä yksityistä koulua koskeva lakko alkoi 3.5. ja se päättyi 9.5.

Helsingin yksityisissä kouluissa työskentelevät muiden akavalaisten liittojen, kuten TEKin, jäsenet eivät olleet lakon piirissä.

Lakkovaroitus ei koskenut ammattikorkeakouluja tai muita työpaikkoja, joissa noudetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta. 

Muistutamme, että kaikissa tilanteissa vastuun lakkovaroituksen laillisuudesta kantaa liitto eikä yksittäinen jäsen ole koskaan henkilökohtaisessa vastuussa, jos hän toimii liiton antamien ohjeiden mukaisesti.

Akavaan kuuluvat liitot, joilla ei ole sopimukseen perustuvia henkilöstön edustajia ammattikorkeakouluissa, ovat olleet huolestuneita henkilöstönsä asemasta työpaikoilla.  Liitot ovat aktiivisesti selvittäneet vuoden aikana tilanteeseen ratkaisua.

Liittojen tehtävänä on vastata jäsentensä edunvalvonnasta työpaikoilla. Teemme yhdessä työtä tämän eteen.

 

 

Daniel Valtakari
Daniel Valtakari
Työelämäasiantuntija, korkeakoulut ja kv-asiat