Yhdenvertaisuudessa tärkeintä on tahto tehdä oikein

|
Blogimerkintä

Viestintä ja markkinointi ei ikinä voi olla vain päälle liimattua, vaan sen tulee heijastaa aitoa työpaikan kulttuuria. Tämän päivän läpinäkyvässä maailmassa epäautenttisella viestinnällä on lyhyet jäljet.

Olipa kerran suomalainen suunnittelutoimisto, jossa oli töissä kolmisenkymmentä tekniikan alan korkeakoulutettua, heistä suuri osa miehiä. Työpaikalla oli hyvä tunnelma, työviihtyvyys ja hyvinvoivia työntekijöitä. Etenkin työpaikan pienten lasten vanhemmat olivat todella tyytyväisiä työpaikkansa tukeen ja joustoon perheen ja työn yhteensovittamisessa.

Häirintää, syrjintää tai kiusaamista ei esiintynyt. Yhdenvertainen työpaikka, mutta ei vielä kovin moniääninen – sukupuolivähemmistöjä, rodullistettuja vähemmistöjä, tai ylipäätään kovin erinäköisiä ihmisiä ei palkkalistoilta löytynyt. Työpaikalla koettiin kuitenkin aidosti, että kaikenlaiset ihmiset olisivat tervetulleita taloon töihin. Mutta miten viestiä asiasta hyvin, kun organisaation todellisuus on vielä kaukana ihanteista?

Juuri tämän porukan olisin toivonut olevan kuulolla Inklusiivin Sara Salmanin puhuessa ”Inclusive Marketing and Communications” -webinaarissa. Salmanin pääviesti on, että viestintä ja markkinointi ei ikinä voi olla vain päälle liimattua, vaan sen tulee heijastaa aitoa työpaikan kulttuuria.

Tämän päivän läpinäkyvässä maailmassa epäautenttisella viestinnällä on lyhyet jäljet. Salmani jatkaa, että viestintä saa ja sen pitääkin kertoa rehellisesti siitä todellisuudessa, missä nyt ollaan. Ei ole tärkeää yrittää häivyttää sitä, että työpaikalla vielä tänään on kovin homogeeninen joukko. Tärkeämpää on kertoa aidosta tahdosta olla avoin kaikenlaisille ihmisille. Osoittaa kuvilla, sanoilla, ja teoilla, että työskentely ja menestys tässä paikassa voi näyttää monenlaiselta. Jo tahto ja aikomus kantavat pitkälle. Jos kaikki ei suju niin kuin Strömsössä, voi myös aidosti pahoitella – autenttisuus kantaa silloinkin, kun on syytä vetää takaisin.

Tukea on myös tarjolla. Viestinnän ja yhdenvertaisuuden ammattilaiset osaavat auttaa oikean sävyn tavoittamisessa markkinoinnissa, ja vaikkapa meiltä ammattijärjestöistä löytyy sparraajia ja kumppaneita, jotka ovat asiantuntijoita yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden toteuttamisessa käytännössä.

Inklusiivin vinkit moniarvoiseen viestintään:

• Edustus. Tuo viestinnällä, teoilla ja kuvamaailmalla esiin, että organisaatioissasi voi ja saa näyttää monenlaiselta. Puhutaanko teekkareista, vaikka kaikki eivät ole teekkareita? Oletetaanko, että kaikki ovat heteroita?

• Vastastereotypiat. Anna tilaa erilaisille tarinoille. Kuvataanko johtajia aina pukumiehinä? Puhutaanko rekryilmoituksessa hyvästä tyypistä sanalla kaveri?

• Syrjimättömyys. Älä markkinoi jonkun ihmisryhmän kustannuksella.

• Saavutettavuus. Varmista, että sisältöihisi pääsee kiinni esimerkiksi näkövammaisena. Näy eri ryhmien ja eri ikäisten ihmisten suosimissa kanavissa.

• Kulttuurisen appropriaation välttäminen. Kunnioita muita kulttuureja ja ymmärrä konteksti.

• Ota vastuu sanomisistasi, pyydä anteeksi tarvittaessa.

• Kysy, kuuntele, ja opi lisää.

Avainsanat: