Piia Heikkinen kävelee hiekkarannalla, jossa on vielä lumenrippeitä.

Vihreät osaajat 2023: Piia Heikkinen, Nordi Oy

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Piia Heikkinen

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Opiskelin tuulivoimaprojektoinnin maisteriohjelman Uppsalan yliopistossa, Gotlannin kampuksella Ruotsissa. Sitä ennen valmistuin yhdyskuntasuunnittelun kandiohjelmasta Karlstadin yliopistosta.

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Olen toimitusjohtaja Nordi Oy:llä.

4. Mitä teet työksesi?

Kannustan ja tuen Nordin tiimiä tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kehityksessä. Vastaan siitä, että strategiamme on toimiva ja siitä, että saamme rahoitusta sekä hankekehitykselle että investoinneille.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Uusiutuvan energian tuotannon kasvu mahdollistaa teollisuuden sähköistymisen ja vähentää näin energiantuotannon kokonaispäästöjä.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi, ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Työskentelin aiemmin tuuli- ja aurinkovoimaliiketoiminnasta vastaavana johtajana konsulttiyhtiö AFRYllä. Nordin norjalainen emoyhtiö mietti tuolloin Suomen markkinoille tuloa ja autoin heitä löytämään sopivan strategian silloisen tiimini kanssa. Ruotsin kielen taidostani oli paljon apua. Siirryin Nordille pian yhtiön perustamisen jälkeen. Nordi on osa Vanir Green Industries -yritysklusteria, jossa on mukana myös teollisuuden yrityksiä, jotka tulevat tarvitsemaan paljon uusiutuvaa sähköä.

Minua motivoi se, että työskentelemällä Nordilla mahdollistan energiamurrosta, joka puolestaan mahdollistaa lähes päästöttömän teollisuuden.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Tuskin on yhtä tekoa, joka sopisi aivan jokaiselle ja toisaalta jokainen voi tehdä useampia tekoja. Joillekin alavalinta on ajankohtainen ja silloin esimerkiksi tuulivoima-alan valitseminen on hyvä teko.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Varmistaa, että Suomi pysyy vakaana investointiympäristönä. Useimmat vihreään siirtymään liittyvät investoinnit toteutuvat markkinaehtoisesti, mutta investointiympäristön on oltava vakaa, jotta niin ulkomaiset kuin kotimaisetkin sijoittajat uskaltavat investoida Suomeen.