Mia Adolfsson seisoo ulkona.

Blogi: Luontopositiivisuus – uusi tapa suojella luontoa

|
Blogimerkintä
Kuuntele

Luonto tarjoaa meille elämän edellytykset. Suomessa luonto on myös vahvasti osa kulttuuriamme ja identiteettiämme. Kemian tekniikan diplomi-insinöörinä koen velvollisuudekseni suojella ainutlaatuista luontoamme.

Ihmisen toiminta on aiheuttanut luonnon monimuotoisuuden häviämistä ennennäkemättömällä tavalla. Luonnonvaroja käytetään yli niiden uusiutumiskyvyn, ja ilmastonmuutos uhkaa koko planeetan tasapainoa. Jos emme toimi nyt, olemme vaarassa menettää kaiken.

Miten voimme estää luontokadon? Yksi vastauksista on luontopositiivisuus. Luontopositiivisuus on käsite, joka tarkoittaa sitä, että ihmisen toiminta ei ainoastaan vähennä luonnolle aiheutuvia haittoja, vaan myös edistää luonnon hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Luontopositiivisuus on siis enemmän kuin luontoneutraalius, joka pyrkii vain minimoimaan luontokadon. Luontopositiivisuus tavoittelee luonnon tilan kohentamista siitä, mitä se nyt on.

Luontopositiivisuus on minulle kemian tekniikan diplomi-insinöörinä tärkeää, koska koen velvollisuuksikseni korjata tilannetta. Luonnonresursseja tulisi käyttää vastuullisesti, jotta tulevat sukupolvet voisivat myös nauttia kaikesta siitä mitä luonto meille antaa. Haluan jatkossakin viettää kesiä Nauvossa kuunnellen lokkien huutoa ja tuntea meren väreilevän, kun lasken varpaat veteen. Ulkosaaristossa nähdään jo nyt ilmastokriisin vaikutuksia. Suomen luonto on ainutlaatuinen ja arvokas, ja sen suojeleminen on meidän kaikkien velvollisuus.

Ulkosaaristossa nähdään jo nyt ilmastokriisin vaikutuksia.
- Mia Adolfsson

Käytännössä edistän luontopositiivisuutta esimerkiksi Kemianteollisuus ry:n ja palkansaajaliittojen Responsible care -yhteistyöprojektissa. Projektin tavoitteena on edistää kemian alan vastuullisuutta ja kestävyyttä sekä vahvistaa alan kilpailukykyä ja imagoa. Luontopositiivisuus liittyy projektissa erityisesti luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen koko arvoketjussa.

Luontopositiivisuus on yksi YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolten asettamista tavoitteista, jotka sovittiin Kanadan Montrealissa joulukuussa 2022. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä maailma olisi luontopositiivinen. Tämä edellyttää kunnianhimoisia toimia niin hallituksilta, yrityksiltä, järjestöiltä kuin jokaiselta ihmiseltä.

Luontopositiivisuus on tapa osoittaa kunnioitusta ja kiitollisuutta luontoa kohtaan. Luontopositiivisuuden tulisi olla aina läsnä jokapäiväisiä päätöksiä tehdessämme, vain siten voimme varmistaa, että meillä on luontoa jäljellä myös jälkisukupolville. Jokainen pieni päätös vie meitä kohti kestävää luontoa.

Lue aiheesta lisää: www.yhteistakemiaa.fi

Kirjoittaja on Ylempien toimihenkilöiden Kemian alan sopimusalavastaava, Tekniikan akateemiset TEKin Länsi-Suomen alueasiamies ja Tekniska Föreningen i Finland TFiFin asiamies.

Kirjoittaja on hyödyntänyt artikkelissa tekoälyä.