Nelli Putkonen seisoo studiokuvassa.

Vihreät osaajat 2023: Nelli Putkonen, VTT

|
Uutinen
Kuuntele

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Nelli Putkonen

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Olen energiatekniikan DI Tampereen yliopistosta, aiemmalla urallani myös markkinoinnin ja viestinnän tradenomi Tampereen ammattikorkeakoulusta.

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Tutkija, VTT

4. Mitä teet työksesi?

Mallinnan tulevaisuuden energiajärjestelmiä valtio- ja maanosatasolla. Käytännössä tämän hetken projekteissani pyrin viemään uusinta avointa energiamallinnusosaamista afrikkalaisiin tutkimuskeskuksiin, sekä tukemaan avoimeen lähdekoodiin perustuvien mallinnusratkaisujen käyttöönottoa poliittisen päätöksenteon tukena ja teollisuuden tarpeisiin Euroopassa. Tutkijakollegani ovat optimointimallien kehittäjiä, ja yhdessä missionamme on rakentaa parempia mallinnustyökaluja monimutkaistuvan energiajärjestelmän, sektori-integraation ja vaihtelevan tuotannon mukanaan tuomiin haasteisiin.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Energiamallit ovat keskeisessä osassa 100 % kestävän energiajärjestelmän suunnittelussa ja operoinnissa. Ne ovat ainoa keino yrittää kurkistaa tulevaisuuden tuulen, auringon, sähköistymisen ja vedyn hallitsemaan, toistaiseksi vielä tuntemattomaan energiajärjestelmään, ja pyrkiä varmistamaan, että nyt tehtävät päätökset ovat viisaita ja toimivat monenlaisissa skenaarioissa. Nykyiset mallit, metodit ja datalähteet eivät pysty tarjoamaan riittävää tarkkuutta, monipuolisuutta, toistettavuutta tai ymmärrettävyyttä, joten työnsarkaa riittää.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi, ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

VTT:lle tulin perinteistä reittiä kesätöiden ja diplomityön kautta, ja nyt VTT:llä uraa on kolme vuotta. Uranvaihdos viestinnästä energia-alalle perustui siihen missä omalla työlläni ja vahvuuksillani voisi olla suurin impakti. Opiskeluala valikoitui merkittävyyden perusteella vihreän siirtymän kannalta, ja tutkijana pääsen katsomaan asioita laajasta ja puolueettomasta näkökulmasta.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Tee vähemmän töitä, kuluta vähemmän ja ota asioista selvää.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Omasta näkökulmastani kyse on saumattomasta yhteistyöstä tiedeyhteisön, teollisuuden ja poliittisten päätöksentekijöiden välillä. Energiajärjestelmä tarvitsee systeemitason ratkaisuja, ja sitä varten laadukkaan datan ja mallinnustulosten pitää olla kaikkien käytettävissä.