Mirika Knuutila istuu rakennuksen katolla turvavaljaissa.

Vihreät osaajat 2023: Mirika Knuutila, Energy Plus Engineering Oy

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Mirika Knuutila

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Olen valmistunut energiatekniikan diplomi-insinööriksi LUT-yliopistosta Lappeenrannasta. Teen LUTilla jatko-opintoja kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyen.

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Toimitusjohtaja, Energy Plus Engineering Oy & Nuorempi tutkija, LUT-yliopisto

4. Mitä teet työksesi?

Tutkin väitöskirjassani kiinteistöjen energiainvestointien kannattavuutta, päästövaikutuksia sekä kiinteistön omistajien motivaatiota tehdä investointeja energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan. Tutkimuksen pohjalta perustimme asiantuntijayrityksen Energy Plus Engineering Oyn, joka tarjoaa energiaselvityksiä kiinteistöjen omistajille. Tuotamme asiakkaillemme tarkkaa tietoa investointien myötä syntyvistä säästöistä, jotta investoinnit eivät jäisi ainakaan tiedonpuutteen vuoksi tekemättä. Vastaan toimitusjohtajana myynnistä, hallinnosta, kehittämisestä ja rahoituksesta.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Asiakkaamme tekevät lähes aina selvityksen perusteella toimenpiteitä, jotka vähentävät kiinteistöjen käytöstä syntyviä päästöjä. Tutkimuksella taas vaikutan yhteiskuntaan ja tuotan tietoa, jolla on merkitystä esimerkiksi uusia säädöksiä asetettaessa.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi, ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Halusin tehdä arvojeni mukaista ja merkityksellistä työtä, joten päädyin hakemaan kiinnostavaan tutkimushankkeeseen töihin, siitä kaikki lähti!

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Meidän pitäisi useammin jakaa positiivisia kokemuksia teoistamme eteenpäin, oli vihreän siirtymän tekomme mikä tahansa.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Vaikuttaa ihmisten asenteisiin: tutkimuksemme mukaan yrityksen päättäjän suhtautumisella ilmastonmuutokseen on vaikutusta hänen halukkuuteensa maksaa energiainvestoinneista. Uskon, että sama pätee jokaiseen meistä ja halukkuuteemme tehdä muutoksia elämässämme.