Johanna Pentjärvi, takanaan lasinen seinä.

Vihreät osaajat 2023: Johanna Pentjärvi, Kemianteollisuus ry

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Johanna Pentjärvi

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Biotuotetekniikkaa, tuotekehitystä ja vastuullisuutta Aalto-yliopistossa sekä Tongji-yliopistossa Shanghaissa

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Olen vastuullisuusasiantuntija Kemianteollisuus ry:ssä.

4. Mitä teet työksesi?

Vastaan Suomen osalta globaalin kemianteollisuuden vastuullisuusohjelma Responsible Caren eteenpäin viemisestä ja ympäristökysymyksistä. Viimeaikaisimpana näistä työstimme johdollani kemianteollisuuden toimialalle biodiversiteettitavoitteen: luontopositiivinen, hiilineutraali kemia. Seuraan erityisesti EU-ympäristölainsäädäntöä, pyrin ymmärtämään sen vaikutukset suomalaisiin kemianteollisuuden yrityksiin ja vaikuttamaan "luontopositiivinen, hiilineutraali kemia" -tavoitteen mukaisesti.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Luontopositiivisen, hiilineutraalin kemianteollisuuden eteenpäin vieminen, yritysten sparraaminen, päättäjien lobbaaminen, sidosryhmätyö – ne kaikki osaltansa petaavat tietä vihreän siirtymän investoinneille. Teemme selvityksiä ja tiekarttoja yhdessä yritysten ja konsulttien kanssa vauhdittamaan tätä muutosta ja lisäämään ymmärrystä.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi, ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Kemianteollisuus oli juuri asettanut tavoitteen hiilineutraalisuudelle, kun liityin mukaan jengiin. Halusin tehdä teollisuudelle töitä, ja koin kemianteollisuuden teollisuuksien teollisuutena vaikuttavana alana, jossa tehdä muutoksia. Olen saanut laajentaa osaamistani ympäristöasioihin ja esimerkiksi biodiversiteettikysymysten osalta ollut etunojassa niin Suomessa kuin globaalisti kemianteollisuudessa.

Minulle todella tärkeältä tuntuu se, että voin toimialan tasolla kirittää esimerkiksi luontovaikutusten ymmärtämistä ja huomioimista. Samalla voin tehdä töitä sen eteen, että vihreä murros tapahtuu juuri Suomessa ja sen, että meillä on kestäviä investointeja. Koen, että kemialla voidaan ihan aidosti ratkaista tämän maailman viheliäitä haasteita.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Yksilötasolla jokainen voisi tutustua omiin vaikutuksiinsa esimerkiksi Sitran Elämäntapatestillä. Se antaa osviittaa siitä, missä eri elämän osa-alueilla itse kullakin on suurimmat ilmastovaikutukset. Sieltä voi sitten poimia toimintalistan, miten alkaa muokata omaa elämää kestävämmäksi. Tärkeää on myös huomata, ettei vihreää siirtymää tee mikään yksi toimi tai teknologia, vaan tässä tarvitaan todella monenlaisia ja kaikkia tekoja. Siksi on tärkeää pitää myös positiivinen yleisvire ja ennemminkin kannustaa muita, kuin alkaa esimerkiksi tuomitsemaan.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Investoida kestäviin teknologioihin, jotka pienentävät ympäristön kokonaiskuormitusta ja mahdollistavat systeemimuutoksen samalla kun tarkastelemme kokonaiskulutusta ja tarpeita.