Jarkko Koistinaho vaalean seinän edessä, vieressään puumainen kasvi.

Vihreät osaajat 2023: Jarkko Koistinaho, AtoZ Oy

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Jarkko Koistinaho

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Opiskelin tietotekniikkaa Oulun yliopistossa ensimmäisen vuoden ja sen jälkeen vaihdoin Tampereen teknilliseen yliopistoon. Pääaineet keskittyivät ohjelmistotekniikkaan ja -tuotantoon, sivuaineina opiskelin hypermediaa ja signaalinkäsittelyä. Valmistuin tietotekniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta 2013.

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Toimin johtavana energiatehokkaiden ohjelmistoratkaisujen arkkitehtina AtoZ Oy:ssä.

4. Mitä teet työksesi?

Toimenkuvani on laaja, päätehtäväni on energiatehokkaiden ohjelmistoratkaisujen liiketoiminnan vetäminen. Työpäivieni sisällössä on paljon vaihtelua — esimerkiksi yhtenä päivänä voin olla fasilitoimassa yrityksen strategiakeskusteluita, toisena päivänä voin koodata ja suunnitella sovellusarkkitehtuuriratkaisuja asiakkaillemme.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Ilmaston lämpenemisen rinnalla jatkuvasti kasvava energiankulutus on globaali ongelma ratkaistavaksi. ICT-alalla energiankulutus on kasvusuunnassa koska digitalisaatio on lisääntynyt merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana ja ihmiset käyttävät entistä enemmän digitaalisia palveluita. Koska laitteistoja ei ole ilman ohjelmistoja (ja toisinpäin), ohjelmistokehityksessä pitää tehdä suunnanmuutos helposta koodista takaisin optimoituun koodiin. Suuntaamme osaamistamme ja huomiotamme enemmän siihen, miten saamme rakentamamme järjestelmät toimimaan energiatehokkaammin samalla asiakkaidemme ydinongelmia ratkoen. Energiatehokkaan ohjelmistokehityksen saralla voimme parantaa palveluiden toimivuutta jo alkumetreillä.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Päädyin tähän työnkuvaan omasta halusta tehdä jotain merkittävää tulevaisuuden eteen. Vuosia sitten löysin itseni reflektoimassa mennyttä ja muistan miettineeni, mitä minä itse voisin tehdä lasteni ja maailman hyväksi. Nähdessäni ICT-maailmaa ohjelmistokehitysammattilaisen näkökulmalta huomasin, että nykyinen huolettomuuden tunne “loputtomien” palvelinresurssien hankkimisessa vaikuttaa merkittävästi tilanteen kehittymiseen.

Muutaman mutkan kautta ehdotin kestävän ohjelmistokehityksen osaksi yrityksemme strategiaa ja siitä olemme saaneet liiketoimintamme sydämen pitkällä ja hartaalla tehdyllä työllä.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Yksittäistä parasta vihreän siirtymän tekoa ei ole, mutta tärkeintä on ottaa pieniä askelia kerrallaan kohti muutoksia omassa toiminnassaan. Konkreettisena tekona se olisi esimerkiksi älypuhelimien ja tietokoneiden pitkäikäiset hankinnat.

Digitaalisessa maailmassa se olisi esimerkiksi sitä että jokainen harkitsisi tarkemmin valokuvien sekä videoiden tallentamista ja jakamista, mitkä ovat merkityksellisiä ja mitkä eivät.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Vihreän siirtymän varmistamiseksi merkityksellisiä asioita pitää tuoda esille ja hyvin läpinäkyvästi, mielellään konkretian kautta. Tiedon jakaminen, opettaminen ja oppiminen ovat onnistumisen keskiössä.

Kaikista tärkeintä on uskaltaa yrittää ja jokaisen meistä pitää yrittää edistää omalta taholta vihreää siirtymää.