Ilari Vuores istuu vaaleassa sisätilassa ja työskentelee kannettavalla tietokoneella.

Vihreät osaajat 2023: Ilari Vuores, Geonova ja Energion

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Ilari Vuores

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Energiatekniikka, LUT-yliopisto, valmistuin 2017.

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Yrittäjänä, virallisesti CEO Vuores Consulting b.v. Käytännössä tällä hetkellä toimin Geonovalla suunnittelujohtajana ja Energionilla kehitysjohtajana.

4. Mitä teet työksesi?

Koulutan uusia osaajia, teen lämpöpumppujärjestelmien suunnitelmia, sparraan, kerään palautetta, annan palautetta, ideoin, tiivistän monimutkaisempia asioita yksinkertaisempaan muotoon sekä teen energiakatselmuksia, joissa etsin energiansäästötoimenpiteitä.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Lämpöpumput ovat nyt vihdoin EU tasollakin tunnistettu ratkaisevaksi teknologiaksi tiellä hiilineutraaliin lämmitykseen. Osaajia ei ole riittävästi. Alan osaamisen kasvattaminen jakamalla tietoa parantaa kykyämme ihmiskuntana vastata hiilidioksidipäästöjen kasvuun. Edistämällä hyvien, toimivien ja pitkäikäisten ratkaisujen suunnittelua ja toteutusta pitää huolen, että näin myös tapahtuu.

Lämpöpumppujen lisäksi energiatehokkuuden puolella on paljon parannettavaa. Koen itse energiakatselmuksissa tärkeäksi paitsi tuoda energiansäästötapoja asiakkaan tietoon, myös esittää visiota tulevaisuudesta ja kertoa muun muassa sähköistämisen mahdollisuuksista jo nyt. Käytännössä lähes kaikki teollisuuden prosessit olisi mahdollista sähköistää nykyteknologialla. Se vaatii hieman herättelyä, ennakkoluulottomuutta ja pitkäjänteisyyttä.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi, ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Päädyin alalle, koska oivalsin kouluaikoinani vuonna 2014 mikä on ilmiselvästi kestävin tapa lämmön tuottamiselle. Matalalämpöverkot ja lämpöpumput, joilla primäärienergiaa kuluu noin neljä kertaa vähemmän, lisäksi se ei lisäisi painetta lisähakkuille.

Minulle oli samoihin aikoihin järkytys tehdä energiatalouden harjoituksia, joissa vaihtoehtoja oli vähän ja käytännössä aina "kannattavin" investointi oli hakekattila pelkkään lämmön tuotantoon. Ohjaus järkevimpään ratkaisuun ei selvästikään ole toiminut.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Mielestäni on muutamia hyviä tekoja, joista kannustaisin ihmisiä tekemään kaikki: vegaaniruokavalio, tai ainakin eläinperäisen ruoan rajoittaminen vain muutamaan kertaan viikossa, lämpöpumppulämmitys kodin lämmitykseen ja lentomatkailun ihannoinnin lopettaminen. Jos näistä yksi pitäisi valita, sanoisin ruoka, myös oma terveys kiittää!

Ehkä tärkeämpää kuin mikään yksittäinen teko olisi se, että kannustetaan toisia näihin, ei kauhistella. Kuinka helppoa olisikaan syödä kasvisruokaa, jos ravintolassa sitä ei erikseen kysyttäisi "erityisruokavaliolla", tai viettää lomaa kotimaan mökillä tai kotona, jos ei aina kysyttäisi "mihin matkustat lomalla?", tai valitsin maalämmön – "kuinka paljon se oikein maksoi?" Normitetaan puhetta uudelleen, ruokavalio ja liharuokavalio, lämmitys ja fossiililämmitys...

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Nuo kolme tekoa yksilön lisäksi yhteiskuntatasolla, eli polttamisen kallistaminen lämmöntuotannossa, niin talojen kuin teollisuuden prosessien, verotuksen avulla, niistä pitäisi maksaa globaalien haittojen mukaan. Käytännössä jos yritykset katsovat asioita pitkäjänteisesti, sähköistäminen on kannattavaa jo nyt. Kun katsotaan vetyinvestointeja, uskon että seuraava buumi liittyy sähköistämiseen. Vety on polttoaineena 1.5 kalliimpaa kuin sähkö, muut sähköpolttoaineet kalliimpia. Eläinperäisen tuotannon tukien poistaminen. Lentoliikenteen kallistaminen. Liikenteen osalta uskon, että muutos on tapahtumassa, autoilu sähköistyy ja pyörällä kulkemista on alettu edistää laajemmin.