Kuvassa on TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Vastavalmistuneet saavat töitä mutta jaksaminen huolettaa

|
Blogimerkintä

Yliopistojen laatutyö näkyy opiskelijoiden palautteessa.

Tekniikan akateemiset TEK on toteuttanut yliopistojen kanssa vastavalmistuneiden TEK Graduate Survey -kyselyn vuodesta 2011. Palautekysely tuottaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tekniikan yliopistokoulutuksen laadusta. Monet yliopistot hyödyntävät tuloksia osana omaa laatutyötään.

Kysely kartoittaa vastavalmistuneiden diplomi-insinöörien ja arkkitehtien osaamista, opintojen sujuvuutta, työelämäkokemusta ja työllistymistilannetta sekä yleistä tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon. Kysely tavoittaa lähes kaikki Suomessa valmistuvat diplomi-insinöörit ja arkkitehdit. Siihen vastasi viime vuonna noin 60 prosenttia vastavalmistuneista.

Me TEKissä hyödynnämme tuloksia esimerkiksi tekniikan alan yliopistokoulutuksen kehittämisessä, koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa ja jäsenpalveluissa, kuten palkka- ja uraneuvonnassa.

Opiskelijoiden tyytyväisyys tutkintoon on parantunut.

Yliopistojen laatutyö näkyy opiskelijoiden palautteessa. Opiskelijoiden tyytyväisyys tutkintoon on parantunut trendinomaisesti viimeisten viiden, kuuden vuoden aikana. Vuonna 2021 valmistuneista 93 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä opintoihinsa ja 77 prosenttia valitsisi saman tutkinnon uudestaan.

Myös työllisyystilanne on hyvä. Vastavalmistuneista 80 prosenttia oli jo töissä tai tiesi mihin työllistyy.

Mutta tekemistä edelleen riittää. Hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät haasteet näkyvät vastavalmistuneilla. Kolmannes oli ollut huolissaan jaksamisestaan usein tai jatkuvasti. Tämän vuoksi olemme tehneet yhteistyötä Nyyti ry:n kanssa opiskelijoiden mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Yliopistot ansaitsevat kuitenkin lämpimän kiitoksen ansiokkaasta tekniikan yliopistokoulutuksen kehittämisestä.

Kirjoitus on julkaistu aiemmin TEK-lehden 3/2022 pääkirjoituksena.

Avainsanat: