Valtion virkaehtosopimuksen yleiskorotus nousee

|
Uutinen
Kuuntele

Työtuomioistuimen tuoreen päätöksen mukaan valtion virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotus nousee 0,4 prosenttiin. Yleiskorostus maksetaan 1.8.2015.

Työtuomioistuin on ratkaissut syyskuun lopulla valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjassa todetun vuosilomalain tulkintaa koskevan erimielisyyden.

Työtuomioistuin päätyi ratkaisussaan valtion pääsopijajärjestöjen esittämälle kannalle. Päätöksen seurauksena niin sanottua sairausajan karenssin poistoa koskeva rahoitusratkaisu raukeaa. Näin ollen 1.8.2015 valtiolla maksettava yleiskorotus on 0,4 prosenttia.

Taustalla kirjaus allekirjoituspöytäkirjassa

Valtiovarainministeriö ja valtion pääsopijajärjestöt sopivat viime syksynä työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisissa sopimusneuvotteluissa, että toisen vuoden yleiskorotus on 0,3 prosenttia ja 0,1 prosenttia käytettiin vuosilomakarenssin poistamiseen. Aiemmin, jos vuosilomalla sairastui, lomaa sai siirtää vasta ensimmäisten seitsemän päivän jälkeen. Nyt sairaustapauksen sattuessa vuosilomaa saa siirtää heti pidettäväksi myöhemmin.

Osapuolet olivat neuvotteluissa eri mieltä siitä, koskiko siirto-oikeus vuosilomalaissa määriteltyjä vuosilomapäiviä vai myös virkamiesten pidempiä lomia. Erimielisyyden ratkaisemiseksi osapuolet sopivat virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjassa, että kyseinen erimielisyys saatetaan työtuomioistuimen ratkaistavaksi.

Avainsanat: