Välittävä, aikaansaava, utelias

|
Blogimerkintä

Haluamme tehdä reippaasti ja rohkeasti työtä jäsentemme eteen, puolesta ja kanssa.

TEKin valtuusto hyväksyi 3.–4.9. pidetyssä kokouksessa uuden strategiamme. Valmisteluprosessi oli keskusteleva ja huolellinen. Lopputulos on tiivis. Valtuusto käynnisti strategian valmistelun Vaasassa pidetyssä kokouksessaan viime vuoden huhtikuussa. 

Olemme jäseniämme varten.
- Jari Jokinen

Arvoiksemme kiteytyivät välittävyys, aikaansaavuus ja uteliaisuus. Halusimme myös kuvata, millä otteella työtä tekkiläisten eteen teemme: Olemme aloitteellisia. Meillä on rohkea tekemisen meininki. Haluamme tehdä reippaasti ja rohkeasti työtä jäsentemme eteen, puolesta ja kanssa. 
TEKin missioksi muotoutui, että olemme tekniikan osaajien yhteisö, joka tekee työelämästä paremman ja maailmasta kestävämmän.

Strategiassa tiivistyy myös kolmen keskeisen toiminta-alueemme tavoite: 

1. Työelämä – Ajamme jäsenillemme parhaita mahdollisia palkkoja ja työehtoja sekä kestävää työelämää.

2. Yhteiskunta ja ammattikunta – Kasvatamme tekniikan ymmärrystä yhteiskunnassa. Olemme tekniikan osaajien ja yrittäjien verkosto ja alusta.

3. Jäsenkokemus – Parannamme (työ)elämää tuottamalla neuvontaa, palveluita ja tapahtumia.

Olemme jäseniämme varten. Olemme luotettava ja kiinnostava yhteistyökumppani.

Kaikki TEKin luottamustehtävissä niin valtuustossa, valiokunnissa kun hallituksessa toimivat antoivat kommenttejaan ja näkemyksiään valmistelussa. Teimme myös jäsenkyselyn 6000 tekkiläiselle. Suuri kiitos kaikille, jotka valmisteluun osallistuivat. 

Strategian lisäksi TEKin toimintaa ohjaa uuden valtuuston aloittaessa tehtävä valtuustosopimus, josta kerrotaan  TEK-lehdessä, sekä tietysti vuosittain hyväksyttävät toimintasuunnitelma ja budjetti. Jäsenten valitseman valtuuston ja suorien jäsenkyselyjen kautta jäsenen ääni kuuluu TEKissä.

Kirjoitus on julkaistu pääkirjoituksena TEK 04/2020 -lehdessä.

Avainsanat:
TEK