Uusi valtuustosopimus on hyvän puolella

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin keväällä valittu ja juuri järjestäytynyt valtuusto ei aio olla valtuustosopimuksen perusteella erityisesti ketään vastaan.

Tekniikan akateemiset TEKin tuore valtuusto hyväksyi uuden valtuustosopimuksen vuosiksi 2020–2023. Valtuustosopimus on valtuustoryhmien välinen sopimus, joka määrittelee valtuustoryhmien yhteiset tavoitteet. Tavoitteet ohjaavat koko TEKin toimintaa seuraavat vuodet.

Uuden valtuustosopimuksen pääpyrkimys on parantaa työelämää ja tehdä maailmasta entistä kestävämpi.

Valtuusto haluaa TEKin olevan muuttuvan tietotyön aloitteentekijä, tuottavan ennakoivia palveluita ja edunvalvontaa, rakentavan kilpailukykyistä innovaatioympäristöä Suomeen sekä rakentavan kestävää maailmaa.

Miten tämä käytännössä tapahtuu, TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen?

– Valtuustosopimus antaa hallitukselle ja toimistolle suunnan, mihin kulkea. Erityisesti datan parempi hyödyntäminen toiminnan suuntaamiseksi entistä paremmin jäsenten hyväksi vaatii meiltä paljon toimia. Monella saralla on jo viime valtuustokaudella edetty valtuustosopimuksen tavoitteiden suuntaan. Siitä kertoo myös hyvä jäsenmäärän kehitys.
 
Valtuustosopimuksen mukaan TEK tuottaa valtuustokauden aikana analyysin siitä, mitä laadukas tietotyö edellyttää 2020-luvulla ja toimenpide-ehdotuksia näiden edellytysten toteuttamiseksi.

Lisäksi TEKillä on oltava tilannekuva yksittäisistä jäsenistään ja heidän työpaikoistaan. Tilannekuvan avulla TEK sitten kohdistaa palveluita ennakoivasti ja tukee edunvalvontaa.

Maailman parhaat tekniikan osaajat

Uuteen valtuustosopimukseen on kirjattu myös, että Suomessa on maailman parhaat tekniikan osaajat, tekniikan akateemiset ymmärtävät omat oikeutensa ja velvollisuutensa työelämässä ja heillä on jatkuvia mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Myös täydennyskoulutuksella on oltava kestävä rahoitus.

Sopimus edellyttää, että TEK ja tekniikan akateemiset rakentavat Suomen innovaatioympäristöä kestävälle pohjalle yhteistyössä yksityisen ja julkisen sektorin, tutkimuslaitosten sekä korkeakoulujen kanssa edistäen teknologioiden hyödyntämistä. Myös jatkotutkinnon suorittaneiden asema työelämässä on tunnettava ja sen kehityksen on tuettava Suomen innovaatioympäristöä.

Sopimukseen on kirjattu, että entistä suurempi osuus EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksesta on saatava Suomeen tukemaan tekniikan akateemisten työtä pitkälle tulevaisuuteen. TEKin yhteiskunnallista vaikuttamista, jäsenpalveluja ja edunvalvontaa ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Valtuustosopimuksen mukaan Tekniikan akateemiset toteuttavat ja hyödyntävät Euroopan Unionin Vihreän kehityksen ohjelmaa uusien innovaatioiden, liiketoiminnan ja työpaikkojen luomiseksi.

Avainsanat: