Uudistamisen vauhti kiihtyy

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin täysjäsenten jäsenmaksu vuonna 2019 on 351 euroa vuodessa, joka sisältää IAET-kassan maksun. Lisäksi ensi vuonna otetaan käyttöön uusi porrastettu jäsenmaksu vastavalmistuneille.

TEKin valtuusto kokoontui syyskokoukseensa Vantaalle 22.–23. marraskuuta. Yksi valtuutetuista oli Otaniemessä teknillistä fysiikkaa opiskeleva Lauri Seppäläinen. Hän näkee TEKin mainiona paikkana vaikuttaa.

– TEKillä on valtavasti mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskuntaan, sillä meillä on annettavaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja teknologiseen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä.

Seppäläinen on myös mukana TEKin vuosi sitten aloittaneessa nuorten valiokunnassa, joka toimii englanniksi. Hän haluaa olla kehittämissä TEKistä nuorille entistä houkuttelevampaa kumppania jo opiskeluajoista lähtien. TEKin jäsenistä puolet on alle 40-vuotiaita.

– Yksi hyvä keino ovat aloitteet. Tänään esimerkiksi ehdotimme, että TEK tukee opiskelijajärjestöjen yhdenvertaisuuden edistämistä ja katkaisee yhteistyön yhdistysten kanssa, jotka valitsevat jäsenensä syrjivin perustein.

– Lisäksi haluan kehittää opiskelijoiden ja TEKin hallituksen välistä vuorovaikutusta. Siksi lähdin mukaan opiskelijoiden varaedustajaksi hallitukseen.

Valtuusto valitsikin ensi vuodeksi uudeksi opiskelijajäseneksi TEKin hallitukseen Tiina Mikkosen ja varajäseneksi Lauri Seppäläisen.

Uudistuminen lähtenyt vauhdilla liikkeelle

TEKin kovalla vauhdilla liikkeelle lähtenyt uudistaminen näkyy myös ensi vuoden toimintasuunnitelmassa. Tavoitteena on kehittää TEKistä entistä houkuttelevampi nuorille aikuisille.

– Keskeisenä tavoitteena on uudistaa palveluita jäsenlähtöisemmiksi. Palvelukonseptien luominen aloitetaan nuorista jäsenistä. Siinä keskeistä on, että ymmärretään paremmin jäseniä ja vastataan heidän tarpeisiin, kiteytti TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

– Ensi vuonna on kolmet vaalit, ja on tärkeää, että TEKin tavoitteet näkyvät, Jokinen jatkoi.

Joulukuun alussa TEKissä siirrytään yhdeksästä yksiköstä neljään kokonaisuuteen ja samalla TEKissä aloittaa uusi palvelujohtaja Miia Seppi, joka vastaa digitalisaatiosta ja jäsenpalveluista.

Ensi vuonna on myös tarkoitus jatkaa verkostojen kehittämistä. Esimerkiksi kolmatta kautta järjestettävät Nuorten osaajien forumit ovat vakiinnuttaneet paikkansa. HELyea (Young Engineers and Architects in Helsinki Region) ja TREngineers ovat kasvaneet nopeasti satojen nuorten jäsenten verkostoiksi. Myös TEKin Yrittäjäklubi voi hyvin.

– Tavoitteena on lisätä TEKin läsnäoloa työpaikoilla ja siellä missä jäsenetkin ovat, Jokinen kertoi.

Lisäksi TEKissä on käynnissä projekti, jonka tavoitteena on tehdä koko TEKin toiminnasta hiilineutraalia. Aihe synnyttikin varsin vilkasta keskustelua ja kaikki valtuustoryhmät kannattivat hiilineutraalin TEKin kehittämistä.

– Haastan teidät kilpailemaan ilmastoystävällisimmän valtuustoryhmän paikasta, projektipäällikkö Jussi-Pekka Teini rohkaisi.

TEKissä on käynnissä projekti, jonka tavoitteena on tehdä koko TEKin toiminnasta hiilineutraalia.

Valtuusto päätti jäsenmaksuista

Valtuusto päätti ensi vuoden jäsenmaksuista. TEKin täysjäsenten jäsenmaksu vuonna 2019 on 351 euroa vuodessa eli 29,25 euroa kuukaudessa. Tämä sisältää IAET-kassan maksun 75 €/v. Laskua tähän vuoteen on yhdeksän euroa, sillä vuonna 2018 täysjäsenten jäsenmaksu oli 360 euroa vuodessa.

Lisäksi valtuusto päätti vastavalmistuneille vuodeksi myönnettävästä uudesta jäsenmaksun porrastuksesta, joka on viidenkymmenen prosentin alennus TEKin perusmaksusta. Näin ollen vastavalmistuneiden täysjäsenten jäsenmaksu IAET-kassan maksun kanssa on 213 euroa vuodessa eli 17,75 euroa kuukaudessa.

Ympäristöystävälliseen e-laskuun siirtymällä maksusta saa kolme euroa alennusta.

TEKin uudistuminen ja Hiilifiksu TEK -projekti herättivät runsaasti keskustelua. Tässä puhumassa Elina Wanne (kokoomus).
Avainsanat: