Työtuomioistuin: Hoitovapaalta äitiyslomalle siirtyvän saatava palkkaa

|
Uutinen
Kuuntele

Työtuomioistuin antoi lopullisen päätöksen elokuun lopussa kiistassa äitiysvapaan palkasta. Maksamatta jäänyttä äitiysvapaan palkkaa voi hakea takautuvasti.

Työtuomioistuimen mukaan työntekijällä on oikeus saada toisen äitiysvapaan ajaltakin palkkaa, vaikka työntekijä ei olisi palannut takaisin työhönsä ennen jäämistään toiselle äitiysvapaalle.

– Lain mukaan äitiysvapaan ajalta maksetaan äitiysrahaa. Useiden työehtosopimusten mukaan äitiysvapaalle jäävällä työntekijällä on kuitenkin oikeus täyteen palkkaan tietyn pituiselta ajalta, esimerkiksi kolmelta kuukaudelta. Tätä oikeutta on saatettu rajoittaa. Sen mukaan työntekijän on välillä palattava työhön saadakseen palkkaa uudelta äitiysvapaalta. Nyt tällaiset ehdot katsottiin mitättömiksi, kertoo yksikönjohtaja Ralf Forsén TEKin oikeudellisista palveluista.

Työtuomioistuin pyysi asian valmisteluvaiheessa ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta. EU-tuomioistuin katsoi viime keväänä, että äitiysvapaan palkan maksamatta jättäminen on vanhempainvapaadirektiivin vastaista.

Voidaan periä takautuvasti viiden vuoden ajalta

Työtuomioistuimen mukaan on työsopimuslain perhevapaita koskevien pakottavien säännösten vastaista, jos työnantaja kieltäytyy maksamasta työntekijälle työehtosopimusten mukaista äitiysvapaan palkkaa, kun hän siirtyy hoitovapaalta äitiysvapaalle.

– Työtuomioistuimen päätöksellä on ohjaava vaikutus teknologiateollisuuden lisäksi myös muilla YTN:n sopimusaloilla, joilla rajoituksesta on sovittu. Työehtosopimukseen perustuvaa palkkasaatavaa voidaan periä takautuvasti pääsääntöisesti viiden vuoden ajalta, Forsén opastaa.

Forsén neuvoo vaatimaan saamatta jäänyttä palkan ja äitiysrahan erotusta työnantajalta. Voit olla tarvittaessa yhteydessä myös TEKin lakimiehiin.

Avainsanat: