Työssä opittu täydentää korkeakouluopintoja

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin tutkimuksen mukaan opintojen lisäksi oman alan työt ovat oleellinen keino opiskelijoille kehittää osaamistaan. Akavan mukaan työssäkäynti tulee huomioida nykyistä paremmin osana opintoja.

Opiskeluaikana tehty työ täydentää korkeakoulussa opittua ja antaa mahdollisuuden soveltaa luentosalissa opittua käytäntöön. TEKin ja suomalaisten tekniikan yliopistojen vuosittaisessa vastavalmistuneiden palautekyselyssä vastaajat arvioivat sekä opinnoissa että työssä oppimaansa. Oman alan osaaminen kehittyi vastaajien mukaan molemmissa. Opinnoissa kehittyivät lisäksi erityisesti tiedonhakutaidot ja analyyttisyys. Työelämässä opittiin teorian soveltamista käytäntöön ja ongelmanratkaisutaitoja.

Oppimista tukee se, että työkokemus saadaan pitkälti omalta alalta. Palautekyselyyn vastanneista tekniikan alan vastavalmistuneista 84 prosentilla oli ainakin jonkin verran oman alan työkokemusta.

– Opiskelijat saavat oman alan työstä myös arvokasta kokemusta ja kontakteja, jotka parantavat heidän työllistymismahdollisuuksiaan valmistumisen jälkeen, sanoo TEKin korkeakoulupolitiikan asiamies Pirre Hyötynen.

Akava: Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnistä ei tule rangaista

Akavan tämänpäiväisessä tiedotteessa kerrotaan, että koulutustilastojen mukaan noin 55 prosenttia korkeakouluopiskelijoista työskentelee opintojen ohessa. Akavan mukaan työssäkäynti tulee huomioida nykyistä paremmin osana opintoja, jotta nuoret saadaan siirtymään työuralle nopeammin kuin nykyisin.

– Akavan opiskelijoiden harjoittelubarometrien mukaan työkokemuksen hankkiminen on opiskelijoille tärkein peruste suorittaa työelämäjakso osana opintoja. Työssäkäynnistä ei tulisi rangaista tai moittia sitä, vaan opintoja on voitava suorittaa suunnitelmallisesti työn ohessa, sanoo Akavan asiantuntija Miika Sahamies.

– Parasta olisi, että myös työpaikalla hyödyttäisiin opiskelijan osaamisesta ja opintosuorituksista, hän jatkaa.

Akavan tiedotteessa viitataan hallituksen haluun nopeuttaa työelämään siirtymistä siten, että opinnoissa tunnistetaan ja tunnustetaan työelämässä hankittua osaamista.

– Tärkeää olisi, että työssä opittua voitaisiin hyödyntää opinnoissa entistä paremmin. Työssäkäynti pitäisi voida opinnollistaa, TEKin Hyötynen sanoo.

Sahamies esittää Akavan tiedotteessa, että kesätyöt sekä muu opintojen aikainen työkokemus tulisi voida suorittaa esimerkiksi korkeakouluharjoitteluna. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, että työelämäjakso aidosti lisää opiskelijan osaamista ja on laadukkaasti toteutettu.

Akavan mielestä jo opetussuunnitelmat tulisi rakentaa siten, että opintojen suorittamistavat niveltyvät tiiviisti yhteen työelämän kanssa. Tällöin työ ja opiskelu tukevat toisiaan. 

– Jokaiseen tutkintoon on sisällytettävä työnhakua, urasuunnittelua, työelämätietoutta ja työelämäjakso, Sahamies listaa.

 

Avainsanat: