Työaikalain soveltamisalakirjaus jättää liikaa tulkinnanvaraa

|
Uutinen
Kuuntele

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan esittämät muutokset työaikalakiesityksen soveltamisalaan uhkaavat johtaa liian laveaan laintulkintaan.

Tällä viikolla eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta antoi mietintönsä esitykseen uudeksi työaikalaiksi, joka on tarkoitus hyväksyä vielä tällä hallituskaudella. Valiokunta esittää uusia muotoiluja lakiesitykseen, joista soveltamisalaan liittyvät muutokset koskevat erityisesti ylempien toimihenkilöiden asemaa.

Valiokunta esittää, että lain soveltamisen ulkopuolelle jäisivät sellaiset työt, joita tehdään kokonaan muualla kuin kiinteässä työpisteessä, työ on luonteeltaan liikkuvaa tai jossa työntekijän työaika määräytyy valtaosin asiakkaan kanssa sovittujen aikataulujen mukaan.

– Nämä määrittelyt uhkaavat johtaa liian laveaan laintulkintaan, jonka myötä työnantajat jättäisivät laajemminkin asiantuntijatyön lain soveltamisen ulkopuolelle, varoittaa TEKin neuvottelujohtaja ja neuvottelujärjestömme YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

– Asiantuntijatyö on suurelta osin juuri sellaista, joita perusteluiden erityispiirteissä mainitaan sellaisiksi syiksi, jonka perusteella työntekijä voitaisiin jättää lain ulkopuolelle, Hankamäki lisää.

Työssäjaksaminen on jo heikentynyt merkittävästi

Hankamäki huomauttaa, että lain uudistaminen ei ole onnistunutta, mikäli sen voimaan tultua joudutaan heti kättelyssä hakemaan oikeuskäytäntöä tuomioistuimesta.

– Tässä ei suinkaan ole kysymys yhdentekevästä asiasta, sillä työaikalailla on suora suhde myös työsuojelullisiin kysymyksiin, Hankamäki muistuttaa.

YTN:n tutkimukset osoittavat, että vuosien mittaan ylempien toimihenkilöiden työssäjaksaminen on heikentynyt merkittävästi.

– Työhyvinvoinnin edistäminen on muutoinkin ajankohtainen yhteiskunnallinen kysymys, johon myös uuden lain tulisi osaltaan vastata, Hankamäki summaa.

Lue myös uutinen:

Avainsanat: