“Tutustuminen yliopistoon on toteutettava henkilökohtaisesti"

|
Uutinen
Kuuntele

Syksyn kannalta tärkein kysymys on opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuudesta huolehtiminen. Samalla uusille opiskelijoille on tarjottava mahdollisimman hyvä ensikosketus yliopistoon.

COVID-pandemia on järkyttänyt koko suomalaista yhteiskuntaa, ja poikkeusolot yllättivät myös yliopistot. Tilanne on tällä hetkellä vakaa, mutta moni on huolestunut jo syksystä. Uudet opiskelijat ovat tulossa yliopistoihin, ja heidän opintojensa alku on nyt suuri kysymysmerkki. 

”Tutustuminen yliopistoissa opiskeluun, toisiin opiskelijoihin sekä yliopiston väkeen olisi todella tärkeää toteuttaa henkilökohtaisesti, sillä siirtyminen toiselta asteelta korkea-asteelle on useille yllättävän suuri hyppäys” toteaa TEKin koulutusvaliokunnan varapuheenjohtaja Katriina Schrey-Niemenmaa

Syksyn kannalta tärkein kysymys on opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuudesta huolehtiminen. Samalla uusille opiskelijoille on tarjottava mahdollisimman hyvä ensikosketus yliopistoon. Yhtälö ei ole helppo, ja tilanne voi muuttua nopeastikin. 

”Tämä kyllä hyvin tiedetään yliopistoissa, joissa tehdään hartiavoimin työtä asian eteen,” kertoo Schrey-Niemenmaa. 

Vaihtoehtoja fyysisille kohtaamisille 

TEKin koulutusvaliokunta koostuu suomalaisen koulutusjärjestelmän asiantuntijoista, joilla on vahva tietämys eri oppilaitosten korona-aikaisista ratkaisuista. Keskustelua on valiokunnassa herättänyt erilaiset vaihtoehdot fyysiselle kohtaamiselle. 

Vaihtoehtoja on lukuisia. Lappeenrannassa on pyörinyt jo muutamien vuosien ajan koulutusohjelmia, joissa opiskelijat eivät välttämättä kertaakaan kokoonnu samaan huoneeseen. Tällainen etäkoulutus sopii joillekin opiskelijoille mainiosti, vaikka ratkaisu ei välttämättä sovellukaan kaikille aloille tai ihmisillekään. 

Valiokunnalta kiitosta yliopistojen henkilökunnalle ja opiskelijoille 

Yliopistot ovat olleet muun yhteiskunnan mukana suuren paineen alla ja uusia toimintatapoja on täytynyt keksiä lennosta. Yliopistojen johto on saanut kiitosta koulutusvaliokunnalta sekä nopeasta reagoinnista että selkeästä viestinnästä. 

Etäopetukseen siirtyminen nolla-aikataululla on vaatinut opettajilta venymistä ja hallinnolta joustavuutta. Tuloksissa näkyy aiempi etäopetuksen kulttuuri: paikoin rutiinit eivät juuri muuttuneet, koska etäratkaisut olivat laajasti käytössä jo ennen pandemiaa. Toisaalla taas opettajat ovat joutuneet improvisoimaan vaikkapa laboratoriokurssien toteutuksia. 

Myös opiskelijat ovat joutuneet tottumaan uuteen maailmanmenoon nopeasti. Opiskelu on tapahtunut itsenäisesti tai verkon kautta, ja vappuakin vietettiin hyvin pienissä porukoissa tai yksin. Opetusratkaisuihin ollaan oltu pääsääntöisesti tyytyväisiä, mutta epätietoisuus tulevaisuudesta ja yksinäisyys ovat iskeneet lujaa. Yliopisto-opinnoille keskeinen yhteisöllisyys on kärsinyt pakollisesta eristäytymisestä. 

TEKin koulutusvaliokunta korostaa opiskelijoiden ja henkilökunnan jaksamisen tärkeyttä. Erityisesti uusien opiskelijoiden kohdalla ensimmäisen opintosyksyn onnistuminen on koko yhteiskunnan kannalta tärkeä asia. Alun hyvä sujuvuus edistää tulevaa opintomenestystä ja vähentää tarpeettomia keskeytyksiä.