Tuhannet tekkiläiset ovat nyt ilman työehtosopimusta

|
Uutinen
Kuuntele

Ylemmät toimihenkilöt YTN:n ja Teknologiateollisuus ry:n välisissä työehtosopimusneuvotteluissa ei lokakuun loppuun mennessä saavutettu neuvottelutulosta millään alalla.

Neuvottelut ovat edelleen kesken teknologiateollisuudessa, tietoaloilla sekä suunnittelu- ja konsulttialalla. Tilanne on teknologiateollisuuden kentässä sama myös työntekijöillä ja toimihenkilöillä, sillä Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro eivät ole toistaiseksi neuvottelutuloksia saavuttaneet.
 
Palvelualoihin kuuluvien ICT-alan ja arkkitehtisuunnittelun sopimukset päättyivät 31.10.2019. Neuvotteluja on käyty näidenkin sopimusten uudistamiseksi, mutta toistaiseksi tuloksen löytäminen on ollut vaikeaa.
 
"TEKin jäsenten osalta tilanne on nyt käytännössä se, että tietoaloilla, ICT-alalla ja arkkitehtisuunnittelussa ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta. Teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimukset ovat sen sijaan voimassa kaikilta osin aina siihen asti, kunnes sopimuksen mukaisen sovintolautakunnan antama sovintoehdotus on puolin ja toisin hyväksytty tai hylätty. On mahdollista, että sovintolautakunta kutsutaan koolle varsin pian, mikäli neuvottelut eivät muutoin etene", sanoo TEKin neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki.
 
Työehtosopimuksilla sovitaan alakohtaisesti mm. sairausajan palkasta, vanhempainvapaiden palkallisuudesta, matkakorvauksista, lomarahasta, erilaisista työaikakorvauksista sekä myös palkankorotuksista.
 
"Vaikka alan työehtosopimuksen voimassaolo päättyy, noudatetaan tiettyjä vanhan työehtosopimuksen määräyksiä niin sanotun jälkivaikutuksen perusteella. Se turvaa työntekijää uuden työehtosopimuksen syntyyn saakka. Jälkivaikutuksen perusteella noudatettavia määräyksiä ovat palkkausta ja työaikaa koskevat määräykset. Sen sijaan työrauhavelvollisuus ei ole voimassa", sanoo YTN tietoalan sopimusalavastaava ja TEKin asiamies Björn Wiemers.
 
Tarkistahan jäsentiedoistasi, että työpaikkatietosi ja sähköpostiosoitteeni ovat ajan tasalla. Neuvotteluiden ja niihin liittyvän viestinnän kannalta tämä on tärkeää.
 
Lisätietoa neuvottelutilanteesta saat sähköpostitse, YTN:n verkkosivuilta sekä alojen Facebook-sivuilta.

Alojen Facebook-sivut: