Toiminnan kehittäminen leimasi valtuuston toimikautta

|
Uutinen
Kuuntele

Istuva valtuusto kokoontui viimeiseen kokoukseensa Hämeenlinnassa 23.–24.3. Kokouksessa käytiin läpi työntäyteistä ja uudistumisen sävyttämää viime vuotta mutta luodattiin myös tulevaan.

– Muuhun järjestökenttään verrattuna muuntautumisen ja uudistumisen vauhti on ollut kova. Siitä kuuluu kiitos operatiiviselle henkilökunnalla ja valtuustolle, summasi TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström.

Esimerkiksi TEKin jäsentietojärjestelmää ollaan parhaillaan uudistamassa, ja valmistuttuaan se mahdollistaa jäsenten entistä joustavamman palvelemisen. Myös TEKin tutkimusten raportointia on kehitetty, jotta ne olisivat entistä paremmin jäsenten ja sidosryhmien hyödynnettävissä. Esimerkiksi tällä viikolla julkaistuihin vastavalmistuneiden kyselyn tutkimuksen tuloksiin voi tutustua interaktiivisesti.

– Tällaista pitää saada lisää. Nyt tulee todella sellainen olo, että ollaan tekniikan akateemisia, sanoi TEKin Nuorten Miikka Saukko.


Jäsenkehitys käännettävä kasvuun

Työtä kuitenkin riittää. Erityisesti valtuutettuja huolestutti jäsenkehitys ja se, miten vastavalmistuneiden kiinnostusta jäsenyyttä kohtaan voitaisiin lisätä. Asia nousi esiin ensi vuoden toimintasuunnitelman painopisteitä mietittäessä.

– Kriittinen kohta on valmistumisvaihe, sanoi Kokoomuksen Ari Anttila.

– Jotain pitää tehdä eri tavalla kuin tähän asti on tehty, lisäsi Vihreiden Tuula Aaltola.

– Ulkomaalaisten maisterivaiheen opiskelijoiden lukumäärä kasvaa jatkuvasti. Kansainvälisten maistereiden rekrytointiin pitää panostaa enemmän, sanoi opiskelijoiden Tuomas Hirvonen.

Valtuutettujen mukaan TEKin tulisi vaikuttaa aktiivisesti tällä hetkellä tapahtuviin työmarkkinoiden muutoksiin.

– Paikalliseen sopimiseen pitää löytyä toimintamallit. Korostetaan yhteisiä pelisääntöjä, totesi Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki -ryhmän Petri Takala.

– Työaika- ja vuosilomalakeja uudistetaan parhaillaan. TEKin tulee olla mukana vaikuttamassa siihen, että asiantuntijoiden työn vaatimukset otetaan niissä huomioon, Aaltola lisäsi.

Myös yhteiskunnan murros tarjoaa TEKille oivia vaikuttamismahdollisuuksia, valtuutetut arvioivat.

– On tärkeää, että TEK puhuu jatkossakin painokkaasti tutkimuksen ja tuotekehityksen merkityksestä kilpailukyvyn kehittämisessä, sanoi Keskustan Tuomo Tiainen.

– Digitaalisuus muuttaa koko yhteiskuntaa dramaattisesti. Nyt on tarvetta insinööriosaamiselle ja meidän näkemyksellemme siitä, miten digitaalinen yhteiskunta muotoutuu ja miten se tehdään ihmisläheiseksi, Takala lisäsi.

Lisäksi kehittämiskohteita nähtiin TEKin toiminnallisella puolella.

– Miten jäsenpalvelumuutokset heijastuvat TEKin toimintamalliin? Pitäisikö myös rakenteiden muuttua? kysyi TEKin Nuorten Pekka Leikas.


Aloitteita ja nimityksiä

Valtuusto valitsi Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki -ryhmän Mika Uusi-Pietilän Petri Takalan tilalle TEKin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja toiseksi varapuheenjohtajaksi. Saman ryhmän Timo Ali-Vehmas valittiin hallituksen varajäseneksi.

Valtuusto käsitteli kokouksessaan myös viime kokouksessa tehtyjä aloitteita. Valtuusto päätti Kokoomuksen aloitteen johdosta, että Koulutus ja työvoimapolitiikka -yksikkö muutetaan Osaaminen ja tutkimus -nimiseksi.

Kokouksessa tehtiin yhteensä 13 uutta aloitetta.

TEKin valtuustovaalit ovat parhaillaan käynnissä. Uusi valtuusto kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa alkusyksystä.
 

TEKin valtuustovaalit käynnissä – Nyt on aika vaikuttaa
  • TEKin valtuustovaalien äänestys toteutetaan 21.3.–3.4. yhdistelmävaalina, jossa jäsenet voivat äänestää valintansa mukaan joko sähköisesti tai postitse.
  • Vaaleilla valitaan 70 valtuutettua kolmevuotiseksi valtuustokaudeksi. Lisäksi valtuustoon kuuluu kuusi opiskelijayhteisöiden nimeämää edustajaa, jotka valitaan vuosittain.
  • Valtuusto on TEKin ylin päättävä elin
  • Tutustu vaaliliittojen ohjelmiin ja löydä oma ehdokkaasi vaalikoneesta osoitteessa vaalit.tek.fi


Lue myös uutiset:

Avainsanat: