TEKin hallituksen päätöksiä 4.4.2018

|
Uutinen
Kuuntele

Hallitus keskusteli asiantuntijatyön turvaamisesta uudessa työaikalaissa. Vastavalmistuneiden jäsenmaksun alennus etenee, jäsenpalvelupakettia uudistetaan houkuttelevammaksi vastavalmistuneille.

TEKin neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki kertoi uuden työaikalain valmistelusta ja siihen liittyvästä valmistelutyöstä. Työaikalain tarkoitus on asettaa työajalle reunaehdot ja suojella työntekijää. Työaikalaissa esimerkiksi määritellään säännöllisen työajan päivittäinen ja viikoittainen enimmäistyöaika sekä ylityö. Kun lakia noudatetaan, työn tekeminen pysyy järkevissä mitoissa eikä ihminen pala loppuun. 

Asiantuntijat saattavat jäädä valmistelussa olevan uuden työaikalain ulkopuolelle. TEK ja YTN kannattavat sitä, että uusi laki vastaa nykyaikaista työelämää, johon kuuluu muun muassa etätyö. Asiantuntijatyö on kuitenkin pidettävä työaikalain piirissä.

Ylempien toimihenkilöiden yksityisen sektorin neuvottelujärjestö YTN on pyytänyt Hankenin työoikeuden professori Niklas Bruunilta lausunnon siitä, miten lakiesityksen soveltamisrajakirjaus asemoituu EU:n työaikadirektiiviin ja EU:n oikeuskäytäntöön.

Hakamäki kertoi, että Paltan erityisaloille on saatu neuvottelutulos (LTY-sektori = Paltan yleinen tes, tarkastusala, testaus- ja laboratorioala, infra-ala). Sopimuskokonaisuuden piirissä on noin 1500 TEKin jäsentä.

TEKin uusi toiminnanjohtaja Jari Jokinen kertoi TEKin jäsenkehityksestä ja jäsenten alentuneesta työttömyydestä. TEKin jäsenmäärän kehitys on ollut muutaman viime vuoden aikana lievästi laskeva, ja erityisesti vastavalmistuneiden jäsenpidossa on parantamisen varaa.

TEKin vastavalmistuneiden kyselytutkimuksen tulokset on julkaistu ja niistä uutisoitiin mukavasti myös mediassa. Julkistustilaisuus oli onnistunut ja sitä seurattiin myös kampuksilla livestreamin kautta. Jokinen kertoi, että TEK osallistuu jälleen tulevana kesänä SuomiAreenan keskusteluun yhteistyökumppaneiden kanssa. Avoimen tilaisuuden teemana on tekoäly ja sen vaikutukset yhteiskuntaan.

Vastavalmistuneiden jäsenmaksun alennus etenee

TEKin valtuusto kokoontuu 26.-27.4. Turussa. Valtuuston kokouksen yhteydessä pidetään seminaari aiheesta Varsinais-Suomen käänne - onnistumistapauksia Turun seudulla. Hallitus hyväksyi valtuuston syyskokouksessa tehtyjä aloitteita ja vastauksia niihin:

1. Palkitsemisen kehittäminen yrityksissä

2. Vastavalmistuneiden jäsenmaksun alennus

3. Aloite jatkotutkintojen työelämärelevanssista

Yhdeksi ratkaisuksi vastavalmistuneiden jäsenpidon parantamiseen on esitetty vastavalmistuneiden jäsenmaksun porrastusta. TEKin hallitus suhtautuu myönteisesti vastavalmistuneiden jäsenmaksun ja jäsenmaksun porrastuksen valmistelu jatkuu. Hallitus piti kuitenkin tärkeänä, että jäsenpalvelupakettia ja jäsenkokemusta on samalla uudistettava entistä houkuttelevammaksi vastavalmistuneille. Osa tätä pakettia ovat onnistuneiksi todetut uudet ammatilliset verkostot ja fyysiset kohtaamispaikat, kuten Tampereen TEK Lounge.

Lisäksi hallitus vahvisti TEKille uuden taloussäännön ja hyväksyi TEKin strategian mittarit esiteltäväksi valtuuston kevätkokouksessa.

Henkilöstöuutisia

  • DI Christian Westerlund on palkattu data engineeriksi 20.3. - 30.9. Tehtävä on määräaikainen vuorotteluvapaan sijaisuus.
  • KTM Heidi Tomperi on valittu viestintäassistentiksi 28.3. - 30.9. Tehtävä on määräaikainen vuorotteluvapaan sijauus. 
  • OTM Maiju Haapaniemi jatkaa 31.5. saakka osa-aikaisena ruuhka-apuna oikeudellisissa palveluissa.
  • Teekkarin Työkirjan päätoimittajaksi valittiin Eetu Viitasalo, joka aloittaa työt 10.4.
  • Asiamies Juhani Nokela nimitetään vs. yksikönjohtajaksi osaaminen ja tutkimus -yksikköön
  • Neuvotteluasiamiehen sekä ammatillisten verkostojen projektihenkilön rekrytoinnit ovat vielä kesken.