TEKin hallituksen päätöksiä 7.3.2018

|
Uutinen
Kuuntele

Hallitus valmisteli valtuuston kevätkokouksen päätettäviksi vietäviä asioita sekä käsitteli muun muassa ajankohtaisia työmarkkina-asioita.

Ajankohtaiskatsauksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

 • Toiminnanjohtaja Heikki Kauppi kertoi, että työaikalain valmistelu jatkuu työministeriössä. Huolena, että ylemmät toimihenkilöt halutaan rajata työaikalain ulkopuolelle. TEK ja YTN jatkavat ylempien toimihenkilöiden edunvalvontaa päättäjien suuntaan.
   
 • Neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki kertoi, yliopistosektorin työehtosopimuksesta, joka saatiin vasta lyhyen työtaistelun jälkeen, koska Sivistystyönantaja hylkäsi ensimmäisen sovintoehdotuksen. Hyväksytty sopimus on palkansaajille hiukan edullisempi kuin ensimmäinen, työnantajan hylkäämä sovintoesitys.
   
 • Hankamäki kertoi, että rahoitusalalle ei ole toistuvista sovitteluyrityksistä saatu sopimusta. YTN olisi hyväksynyt sovintoehdotuksen jo aiemmin, mutta saman sopimuksen osapuolina olevat Pro ja Nousu eivät ole hyväksyneet uusintakaan ehdotusta. On todennäköistä, että Pro ja Nousu ilmoittavat piakkoin työtaistelutoimista.
   
 • Hallituksen varapuheenjohtaja ja Akateemiset yrittäjät AKYn puheenjohtaja Mika Uusi-Pietilä kertoi kahden akavalaisen yrittäjäjärjestön AKYn ja Entren yhteistyön tiivistämisen valmistelusta.
   
 • Hallituksen jäsen Elina Honkala kysyi TEKin kantaa ansiosidonnaisen päivärahan maksamisesta kaikille työttömille, josta ministeri Pirkko Mattila on käynnistänyt selvityksen. Käytiin keskustelu aiheesta. Todettiin, että asia ei todennäköisesti etene ainakaan tällä hallituskaudella.
   

Vuoden 2017 budjetti toteutui hyvin

Hallitus hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen ja siihen liittyvän virallisen toimintakertomuksen esitettäväksi valtuustolle hyväksyttäväksi.

Vuoden 2017 talousarvio toteutui varsin hyvin sekä tuotto- että kulupuolella. Jäsenmaksukertymä oli 100,03 % budjetoidusta.

Hallitus merkitsi tiedoksi luonnoksen yksikkökohtaiseksi vuosikertomukseksi, joka tulee  hyväksyttäväksi hallituksen seuraavaan kokoukseen. Vuosikertomus, joka sisältää myös tilinpäätöksen ja taseen, julkaistaan TEKin verkkosivuilla huhtikuussa.

Hallitus hyväksyi valtuustolle esitettäväksi vastauksia valtuuston kokousten yhteydessä tehtyihin aloitteisiin, jotka koskevat

 • Palkkatutkimusnettisovellusta
  • YTN tuottaa liittojen palkkatutkimuksista koottuja yrityskohtaisia palkkatilastoja, joita YTN tarjoaa käytettäväksi yritysyhdistyksen tai luottamusmiehen pyynnöstä.
 • Tukiverkostoa ulkomaille lähteville ja siellä toimiville
  • TEKin jo 20 vuotta toimineen ulkomaan kontaktiverkoston päivittämistä nykyaikaiseksi verkottumisalustaksi valmistellaan
 • K50-urailtoja
  • järjestetty kaksi pilottitilaisuutta, jotka ovat saaneet innostuneen vastaanoton
 • Teekkarin Työkirjan kääntämistä englanniksi
  • seuraavan työkirjan sisällöstä merkittävä osa on suunniteltu tehtäväksi englanniksi

Hallitus merkitsi tiedoksi toiminnanjohtaja Kaupin luonnoksen valtuustosopimuksen toteutumisraportiksi ja päätti käsitellä sen seuraavassa kokouksessaan.

Suuntadialogi toiminnan suunnittelun tueksi

Hallitus päätti henkilöstöjohtaja Kati Johanssonin esittelystä käynnistää suuntadialogin, jolla tuetaan valtuustosopimuksen toteuttamista jatkossa sekä vuoden 2019 toimintasuunnitelman valmistelua. Dialogia käydään muun muassa valtuuston kevätkokouksessa ja siihen osallistetaan laajasti TEK-toimijoita.

Hallitus päätti nimetä TEKin edustajiksi Insinöörijärjestöjen kansalliseen komiteaan (Kansko) yksikönjohtaja Sari Taukojärven ja asiamies Juhani Nokelan. Kansko koordinoi suomalaisten insinöörijärjestöjen osallistumista kansainväliseen toimintaan, koska monet kansainväliset järjestöt hyväksyvät jäseneksi vain yhden organisaation kustakin maasta.

Hallitus päätti myöntää Oulun seudun työllistymishanke Uranosteen ESR-jatkoprojekti Urasampolle 30 000 euron lainan takaus yhdessä muiden hankkeeseen osallistuvien liittojen kanssa.

Hallitus päätti myöntää Teknisten tieteiden akatemialle (TTA) 30 000 euron avustuksen rahoituspohjan muutoksesta aiheutuvan ylimenokauden kustannusten kattamiseen. TEKissä TTA:n uudistumishanketta seuraa teknologiavaliokunta. (Taustaksi: TTA on yksi Suomen neljästä tieteellisestä henkilöakatemiasta. TTA:n tarkoitus on edistää teknillistieteellistä tutkimusta. Lähemmin Henkilöakatemiat osallistuvat suomalaisen tiedeyhteisön kehittämiseen ja kansainvälistämiseen edustamalla Suomea tiedeakatemioiden kansainvälisessä yhteistyössä ja mm. vaikuttavat EU:n tiedepolitiikkaan.)

Lue lisää:

Avainsanat: